Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 14/3 đến 9/3, Củ Hành Shop ra mắt chương trình khuyến mãi đặc biệt giảm giá cho 20 thẻ Tướng Anh Hùng được yêu thích nhất hiện nay.

GIẢM GIÁ 20 THẺ TƯỚNG ANH HÙNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 14/3 ĐẾN 20/3/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 20 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Hạ Hầu Đôn 144 115
2 Thẻ Quan Vũ 144 115
3 Thẻ Bồ Nguyên 144 115
4 Thẻ Mã Lương 144 115
5 Thẻ Hoàng Cái 144 115
6 Thẻ Tào Thực 144 115
7 Thẻ Vu Cấm 144 115
8 Thẻ Quan Bình 144 115
9 Thẻ Tào Phi 144 115
10 Thẻ Trương Phi 144 115
11 Thẻ Tôn Thượng Hương 144 115
12 Thẻ Tôn Kiên 144 115
13 Thẻ Từ Hoảng 144 115
14 Thẻ Từ Thứ 144 115
15 Thẻ Trình Dục 144 115
16 Thẻ Tào Nhân 144 115
17 Thẻ Mã Siêu 144 115
18 Thẻ Tào Hồng 144 115
19 Thẻ Mi Trúc 144 115
20 Thẻ Thái Sử Từ 144 115

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!