Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 20 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 07H00' NGÀY 16/1/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? XEM NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 20 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Văn Ương 2000 1400 123shop.com.vn
2 Thẻ Lạc Tiến 1000 700 123shop.com.vn
3 Thẻ Hoàng Trung 180 126 123shop.com.vn
4 Thẻ Đặng Ngải 160 112 123shop.com.vn
5 Thẻ Chu Thái 202 141 123shop.com.vn
6 Thẻ Mã Vân Lộc 180 126 123shop.com.vn
7 Thẻ Mã Đằng 600 420 123shop.com.vn
8 Thẻ Tào Tiết 260 182 123shop.com.vn
9 Thẻ Trương Chiêu 180 101 123shop.com.vn
10 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 700 123shop.com.vn
11 Thẻ Tôn Lỗ Ban 1000 700 123shop.com.vn
12 Thẻ Viên Thuật 1050 735 123shop.com.vn
13 Thẻ Điển Vi 180 126 123shop.com.vn
14 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 141 123shop.com.vn
15 Thẻ Tôn Thượng Hương 144 100 123shop.com.vn
16 Thẻ Lăng Thống 700 490 123shop.com.vn
17 Thẻ Quan Vũ 144 100 123shop.com.vn
18 Thẻ Lưu Bị 160 112 123shop.com.vn
19 Thẻ Viên Thiệu 525 368 123shop.com.vn
20 Thẻ Cố Ung 160 112 123shop.com.vn

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!