Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 16/5 đến 22/5, Củ Hành Shop giảm giá 17 loại Quan Ấn VIP. Tướng Quân muốn thay đổi hình dạng Tướng? Muốn được gia tăng sức mạnh trong các bản đồ vượt ải, phó bản hãy mua mau kẻo lỡ!

GIẢM GIÁ 17 QUAN ẤN VIP

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 16/5 ĐẾN 23H59 NGÀY 22/5/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 17 Quan Ấn VIP

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Bàng Thống Quan Ấn (7 ngày) 180 162
2 Viên Thiệu Quan Ấn (7 ngày) 180 162
3 Chu Du Quan Ấn (7 ngày) 180 162
4 Triệu Vân Quan Ấn (7 ngày) 180 162
5 Bồ Nguyên Quan Ấn (7 ngày) 180 162
6 Hoàng Nguyệt Anh Quan Ấn (7 ngày) 180 162
7 Trương Oanh Oanh Quan Ấn (7 ngày) 180 162
8 Trương Chiêu Quan Ấn (7 ngày) 180 162
9 Mã Siêu Quan Ấn (7 ngày) 180 162
10 Hạ Hầu Đôn Quan Ấn (7 ngày) 180 162
11 Mã Vân Lộc Quan Ấn (7 ngày) 180 162
12 Hứa Chử Quan Ấn (7 ngày) 188 169
13 Đổng Trác Quan Ấn (7 ngày) 188 169
14 Tuân Úc Quan Ấn (7 ngày) 188 169
15 Mạnh Hoạch Quan Ấn (7 ngày) 188 169
16 Trương Liêu Quan Ấn (7 ngày) 188 169
17 Lưu Thiện Quan Ấn (7 ngày) 188 169

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!