Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 16/5 đến 22/5, Củ Hành Shop ra mắt chương trình giảm giá đặc biệt cho 61 thẻ Tướng được yêu thích nhất hiện nay.

GIẢM GIÁ 61 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 16/5 ĐẾN 23H59 NGÀY 22/5/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 61 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Tiểu Kiều 144 101
2 Thẻ Quan Vũ 144 101
3 Thẻ Tôn Kiên 144 101
4 Thẻ Đại Kiều 144 101
5 Thẻ Hoàng Cái 144 101
6 Thẻ Trương Oanh Oanh 144 101
7 Thẻ Công Tôn Toản 160 112
8 Thẻ Tư Mã Chiêu 160 112
9 Thẻ Mã Đại 160 112
10 Thẻ Trương Chiêu 180 144
11 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 162
12 Thẻ Lưu Chương 202 141
13 Thẻ Lưu Bị 160 128
14 Thẻ Đổng Trác 160 128
15 Thẻ Cố Ung 160 128
16 Thẻ Linh Âm 180 126
17 Thẻ Tào Nhân 180 126
18 Thẻ Lữ Mộng như 180 126
19 Thẻ Thái Sử Từ 180 126
20 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126
21 Thẻ Vu Cấm 180 126
22 Thẻ Tôn Sách 180 126
23 Thẻ Điển Vi 180 126
24 Thẻ Tôn Linh Lung 192 134
25 Thẻ Chu Thái 202 141
26 Thẻ Tôn Quyền 202 141
27 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 141
28 Thẻ Tào Tháo 240 168
29 Thẻ Khương Duy 240 168
30 Thẻ Mi Trúc 240 168
31 Thẻ Trương Phi 240 168
32 Thẻ Quan Bình 240 168
33 Thẻ Mã Lương 240 168
34 Thẻ Hoa Hùng 252 176
35 Thẻ La Lợi 160 128
36 Thẻ Hoàng Vũ Điệp 160 128
37 Thẻ Trương Liêu 160 128
38 Thẻ Ngụy Diên 160 128
39 Thẻ Tào Phi 180 126
40 Thẻ Trương Hoành 180 126
41 Thẻ Pháp Chính 180 126
42 Thẻ Bàng Thống 180 126
43 Thẻ Trình Dục 180 126
44 Thẻ Bồ Nguyên 180 126
45 Thẻ Triệu Thống 180 126
46 Thẻ Chu Thương 180 126
47 Thẻ Quan Phượng 180 126
48 Thẻ Hứa Chử 180 126
49 Thẻ Chu Du 180 126
50 Thẻ Mã Vân Lộc 180 126
51 Thẻ Hoàng Trung 180 126
52 Thẻ Triệu Vân 220 154
53 Thẻ Trương Giác 240 168
54 Thẻ Từ Hoảng 240 168
55 Thẻ Tân Hiến Anh 240 168
56 Thẻ Tào Thực 240 168
57 Thẻ Lữ Bố 252 176
58 Thẻ Tào Tiết 288 202
59 Thẻ Tôn Lỗ Ban 1000 600
60 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 600
61 Thẻ Lạc Tiến 1000 600

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!