Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ KHIÊU CHIẾN LỆNH HOT

THỜI GIAN: 6h00 ngày 17/07/2015 - 0h00 ngày 24/07/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Khiêu Chiến Lệnh từ 17/07/2015

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 15 14
2 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 30 27
3 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 65 59
4 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 35 32
5 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 42 38
6 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 119 95
7 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 70 56
8 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 80 64
9 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 199 160
10 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 199 140
11 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 229 160
12 Túi Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 143 129
13 Túi Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 285 257
14 Túi Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 618 556
15 Túi Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 332 299
16 Túi Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 399 359
17 Túi Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1130 904
18 Túi Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 665 532
19 Túi Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 760 608
20 Túi Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1890 1512

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!