Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời Gian

- 19/11 - 20/11 duy nhất 2 ngày

Nạp Lần Đầu

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 300 Khóa
2 Túi Đạo Cụ Sử Thi Tự Chọn (7 ngày) 1 Khóa
3 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa
4 Chìa Sao (30 ngày) 1 Khóa
5 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 3 Khóa
6 Túi Đá Quý 1 Khóa
7 Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa
8 Thẻ Binh Sĩ 5 Khóa
9 Thẻ Quân Lương 5 Khóa
10 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 3 Khóa

Nạp 500 - 999 Củ

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 150 Củ Khóa 150 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lục 5 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh 2 Khóa
4 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Khóa
6 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa
7 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
8 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Tím 10 Khóa
10 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 Khóa

Nạp 1000 - 1999 Củ

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 300 Củ Khóa 300 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh 5 Khóa
4 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 2 Khóa
5 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Khóa
6 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
7 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
8 Đá Tinh Luyện-Cam 5 Khóa
9 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 2 Khóa
10 Đá May Mắn 1 Khóa

Nạp 2000 - 4999 Củ

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 600 Củ Khóa 600 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam 3 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh 10 Khóa
4 Sổ Thẻ Hiếm 3 Khóa
5 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
6 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
7 Đá Tinh Luyện-Cam 10 Khóa
8 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 Khóa
9 Thẻ Thủ Hộ 2 Khóa
10 Đá May Mắn 2 Khóa

Nạp 5000 - 9999 Củ

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 1500 Củ Khóa 1500 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam 5 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh 20 Khóa
4 Sổ Thẻ Hiếm 5 Khóa
5 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
6 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
7 Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Khóa
8 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 2 Khóa
9 Thẻ Thủ Hộ 3 Khóa
10 Đá May Mắn 3 Khóa

Nạp 10000 - 19999 Củ

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 3000 Củ Khóa 3000 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Khóa
3 Thảo Phạt Lệnh 30 Khóa
4 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Khóa
5 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 3 Khóa
6 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 10 Khóa
7 Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Khóa
8 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 2 Khóa
9 Thẻ Thủ Hộ 5 Khóa
10 Đá May Mắn 5 Khóa

Nạp 20000 - 39999 Củ

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 6000 Củ Khóa 600 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Khóa
3 Câu Hồn Thủy Tinh 1 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 50 Khóa
5 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 2 Khóa
6 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 5 Khóa
7 Đá Tinh Luyện-Vàng 20 Khóa
8 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 3 Khóa
9 Thẻ Thủ Hộ 10 Khóa
10 Đá May Mắn 10 Khóa

Nạp 40000 - 999999 Củ

STTTên vật phẩmSố lượngTính Chất
1 12000 Củ Khóa 1200 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Khóa
3 Câu Hồn Thủy Tinh 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 100 Khóa
5 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 5 Khóa
6 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 10 Khóa
7 Đá Tinh Luyện-Vàng 40 Khóa
8 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 5 Khóa
9 Thẻ Thủ Hộ 20 Khóa
10 Đá May Mắn 20 Khóa

Lưu Ý:

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 499 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 500 đến 999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 500.
  • Từ 1.000 đến 1.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.000.
  • Từ 2.000 đến 4.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.000.
  • Từ 5.000 đến 9.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.999 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 đến 99.999: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Tất cả các phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.