Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 12 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 19/9 ĐẾN 23H59 NGÀY 25/9/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 12 Thẻ Tướng

SttVật phẩmHình ảnhGiá cũGiá mới
1 Thẻ Văn Ương 2000 1400
2 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 700
3 Thẻ Quan Vũ 144 101
4 Thẻ Quan Phượng 180 126
5 Thẻ Bồ Nguyên 180 126
6 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126
7 Thẻ Trình Dục 180 126
8 Thẻ Lữ Mộng như 180 126
9 Thẻ Thái Sử Từ 180 126
10 Thẻ Vu Cấm 180 126
11 Thẻ Chu Thái 202 141
12 Thẻ Tôn Quyền 202 141