Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 CUỐI TUẦN [TỪ 19/9 ĐẾN 25/9/2014]

Chú ý:

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm

Tăng điểm cuối tuần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Phòng máyTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
Phòng máy thông thường +50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+20%
(X1.2  so với bình thường)
Tăng điểm Giờ Vàng

- Thời gian diễn ra: Từ thứ sáu ngày 19/09/2014 đến thứ bảy ngày 20/09/2014

- Nội dung: Nhận thưởng trong Giờ VÀNG

 
 GiờTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
8h-11h +100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
13h-16h
19h-22h
Tăng điểm CHỦ NHẬT

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
Nhân đôi Lực Chiến

- Thời gian diễn ra: Trong ngày chủ nhật 21/09/2014.

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi thắng đánh ghép theo 2 mốc thời gian bên dưới.

 Chủ nhật, ngày 21/9/2014
 Từ 10h00 - 12h00Từ 14h00 - 16h00
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 2: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
4 Màu Hồng Tình Yêu (Bài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
5 Lễ Tình Nhân (Đài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
6 Nụ Hôn Ngọt Ngào (Sức) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
7 Tranh Hằng Nga 4 30 Ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 6 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 3.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
4 Màu Hồng Tình Yêu (Bài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
5 Lễ Tình Nhân (Đài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
6 Nụ Hôn Ngọt Ngào (Sức) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
7 Tranh Hằng Nga 4 30 Ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Hoạt động 3: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Cổ Đại Mộc Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 ngày 1 Khóa
4 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Cổ Đại Thủy Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Hỏa Vân Hạc (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Cổ Đại Hỏa Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Tam Giác Dực Tinh Chế (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ) Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Hán Thiên Chước Địa (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Cổ Đại Thổ Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bàng Thống Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Dục Sương Kiếm (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến BOSS Viêm Đế

- Thời gian diễn ra:Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa, Không Xếp Chồng
2 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Thiên Phú Đơn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 6 lần vượt ải Tào Tháo Lưu Vong

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần vượt ải Tào Tháo Lưu Vong nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 6 lần vượt ải Trần Lưu Khởi Binh

- Thời gian diễn ra:Từ 06h00’ ngày thứ sáu 19/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 21/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng vượt ải Trần Lưu Khởi Binh nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hấp Dẫn Đơn-Lục Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Loa nhỏ-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa