Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ NHIỀU THẺ TƯỚNG HOT

THỜI GIAN: Từ 6h00 ngày 22/05/2015 - 0h00 ngày 29/05/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Thẻ Tướng từ 22/05/2015

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Bồ Nguyên 300 270
2 Thẻ Hoàng Trung 180 162
3 Thẻ Mã Vân Lộc 180 162
4 Thẻ Điển Vi 180 162
5 Thẻ Chu Thương 240 216
6 Thẻ Trương Liêu 300 270
7 Thẻ Tôn Linh Lung 192 173
8 Thẻ Chu Thái 202 182
9 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 182
10 Thẻ Mã Siêu 144 130
11 Thẻ Trương Chiêu 180 162
12 Thẻ Đặng Ngải 160 144
13 Thẻ Tư Mã Ý 160 144
14 Thẻ Tân Hiến Anh 260 234
15 Thẻ Tào Tiết 260 234
16 Thẻ Cam Ninh 600 540
17 Thẻ Mã Đằng 600 540
18 Thẻ Lạc Tiến 1000 900
19 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 900
20 Thẻ Văn Ương 2000 1800

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!