Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Vào thứ sáu tuần này (22/08), bên cạnh việc ra mắt tướng mới 3Q*Tôn Sách và bản đồ khiêu chiến tầng 91 - 100, 3Q Củ Hành còn tiến hành cập nhật 136 vật phẩm cho tính năng ghép. Đây cũng là lần cập nhật lớn nhất từ trước đến nay kể từ khi tính năng ghép ra mắt

Đặc biệt trong lần cập nhật này, các Tướng Quân có cơ hội sở hữu những món trang bị ám kim trước giờ chưa từng có như: Thú cưỡi Thỏ Thiên Sứ, Đông Ngô Thần Hoàng Ngọc Tỷ..v.v.

THỨ SÁU 22/08, CẬP NHẬT 136 VẬT PHẨM GHÉP MỚI

TRANG BỊ "KHỦNG", CÀNG THÊM "SIÊU KHỦNG"!

Nguyên Liệu - Ải

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Bạch Kim Khoáng Thạch
    4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Huyền Tinh Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Huyền Tinh Khoáng Thạch
    8000 14500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Tử Đàn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Nhánh Tử Đàn
    4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thần Linh Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Nhánh Thần Linh
    8000 14500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Da Thuộc Nặng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Da Nặng
    4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Da Thuộc Thật
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Da Thật
    8000 14500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Sách Tạo Phòng Cụ Thiên Công Khải
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Công Thần Uy Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Công Thần Uy Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Công Thần Uy Ngoa (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Công Thần Uy Đai (Vĩnh viễn)
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Sách Tạo Phòng Cụ Địa Công Liên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Địa Công Dũng Mãnh Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Địa Công Dũng Mãnh Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Địa Công Dũng Mãnh Ngoa (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Địa Công Dũng Mãnh Đai (Vĩnh viễn)
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Sách Tạo Phòng Cụ Nhân Công Nhẫn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhân Công Nhân Nghĩa Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhân Công Nhân Nghĩa Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhân Công Nhân Nghĩa Ngoa (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhân Công Nhân Nghĩa Đai (Vĩnh viễn)
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
    0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Sách Tạo Mãnh Tướng Hồn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mãnh Tướng Xung Trận Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mãnh Tướng Xung Trận Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mãnh Tướng Xung Trận Ngoa (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mãnh Tướng Xung Trận Đai (Vĩnh viễn)
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Sách Tạo Chiến Giáp Hắc Ám
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Hắc Ám Ma Vương Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Hắc Ám Ma Vương Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Hắc Ám Ma Vương Thoái (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Hắc Ám Ma Vương Đai (Vĩnh viễn)
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Sách Tạo Dây Chuyền Mỹ Nhân
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mỹ Nhân Thường (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mỹ Nhân Uyển (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mỹ Nhân Lữ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mỹ Nhân Triền (Vĩnh viễn)
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
    1000 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
    3000 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
    1000 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
    3000 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
    3000 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
    9000 0

Vật Phẩm - Trứng Thú Cưng & Pháo

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Huyền Thú
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Trung
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tinh Linh Huyền Thú
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Nguyên Tố
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Trung
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tinh Linh Nguyên Tố
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Thiên Mệnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tặc Vương Trác Trác
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
40 Hoàng Cân Kỳ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
40 Hoàng Cân Đạo Sách
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Hoàng Cân Thủy
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Hoàng Cân Binh Phù
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Linh Hồ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tam Vĩ Dao Dao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Thủy Linh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Cá Vàng Mạt Mạt
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Độc Cổ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Cóc Chùy Chùy
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Huyền Vũ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Rùa Thác Thác
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Trứng Thú Cưng Niết Hỏa
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thổ Thổ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Kim Kim
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Mộc Mộc
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thủy Thủy
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Hỏa Hỏa
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
[Năm Mới May Mắn] Pháo Hoa
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Pháo Hoa Long Đằng Thịnh Thế
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Pháo hoa Niên Niên Hữu Dư
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Pháo hoa Cát Lợi Đại Thuận
5000 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Pháo hoa Tường Thụy Sinh Tài
   

Vũ Khí - Đơn Thủ

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
7 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Vũ Khí Sử Thi
2000 5200
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
9 Đồng Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Điện Nhẫn
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
100 Đồng Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
70 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Kim Đĩnh
4000 11600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lôi Thiết (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Điện Nhẫn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
240 Trang Bị Tinh Nguyên
0 0

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Băng Chi Thương (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Hàn Băng Kiếm (vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
25 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Thần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Kim Đĩnh
8000 17600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Da Thuộc Nặng
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
150 Trang Bị Tinh Nguyên
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
12 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tử Thần*U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
100 Trang Bị Tinh Nguyên
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
12 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm

Băng Chi Thương

Lôi Chú Kim Quang Trượng

Thánh Linh Long Vũ Kiếm

Vũ Khí - Song Thủ

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
7 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Vũ Khí Sử Thi
2000 5200
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
9 Liễu Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Phá Phong
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
100 Liễu Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
70 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Ô Mộc
4000 11600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Phá Không (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phá Phong (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
240 Trang Bị Tinh Nguyên
0 0

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Xích Ma*Ma Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
60 Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
60 Tử Đàn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Sách Vũ Khí Thần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Thần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Da Thuộc Nặng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Ô Mộc
8000 17600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Tử Đàn
 

Lôi Chú Kim Quang Đối Phiến

Hỗn Nguyên Trảm Phách Song Nhẫn

Phá Không

Vũ Khí - Chuôi Dài

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
7 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Vũ Khí Sử Thi
2000 5200
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
9 Da Thuộc Nhỏ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhược Hồn
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
100 Da Thuộc Nhỏ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
70 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Cứng
4000 11600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhập Hồn (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhược Hồn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
240 Trang Bị Tinh Nguyên
0 0

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Thần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Kim Đĩnh
8000 17600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Da Thuộc Nặng
 

Lôi Chú Kim Quang Lân

Nhập Hồn

Vũ Khí - Cung Tiễn

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
7 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Vũ Khí Sử Thi
2000 5200
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
9 Da Thuộc Nhỏ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Dạ Nha
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
100 Da Thuộc Nhỏ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
70 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Cứng
4000 11600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Dạ Khúc (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Dạ Nha
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
240 Trang Bị Tinh Nguyên
0 0

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Thần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
40 Tử Đàn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Ô Mộc
8000 17600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
40 Da Thuộc Nặng
 

Lôi Chú Kim Quang Thạch

Vũ Khí - Trảo

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Hao Kim Câu
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
7 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Vũ Khí Sử Thi
2000 5200
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
9 Liễu Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Điện Phệ
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
100 Liễu Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
70 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Ô Mộc
4000 11600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thôn Phệ (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Chân Viêm*Niên Thú Trảo
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Điện Phệ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
240 Trang Bị Tinh Nguyên
0 0

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lôi Chú*Kim Quang Đối Thiểm (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
4 Sách Vũ Khí Thần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Da Thuộc Nặng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Ô Mộc
8000 17600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Tử Đàn
 

Thôn Phệ


Lôi Chú Kim Quang Thiểm

Thú Cưỡi

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Gai Hỏa Long (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Hỏa Thần Thú (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Lợi Xuyên Mã
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
6 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Cái Thế Hoàng Kim Tượng (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Vượng Tài (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Chiếu
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
6 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Dực Hỏa Long (Vĩnh Viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Gai Hoả Long (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
60 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
U Ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
60 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Kẹo Sữa! (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Trang Bị Tinh Nguyên
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
25 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
25 Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
25 Da Thuộc Nặng
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nộ Viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
25 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
12 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thỏ Thiên Sứ
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Kẹo Sữa! (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Đá Tụ Linh
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh Viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tê Giác Đáng Sợ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   

Thỏ Thiên Sứ

Cánh

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Cánh Hoa Tư (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Cánh Phù Sinh (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Ánh Sáng Và Bóng Tối (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Mộc*Viên Mộc Tôn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoả*Dung Nham Dực
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thổ*Quỷ Môn Quan
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
  0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Phệ Thần Dực

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phệ Linh Dực (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Phệ Hồn Dực (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
80 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   

Phệ Thần Dực

Trang bị - Áo

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Thiên Công Thủ(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Da Thuộc Nhỏ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Sách Phòng Cụ Sử Thi
2000 3500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Loạn Thế Bách Chiến Khải (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Loạn Thế Bách Chiến Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Loạn Thế Bách Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Loạn Thế Bách Chiến Đai (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Viên Thị Khắc Địch Khải (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Viên Thị Khắc Địch Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Viên Thị Khắc Địch Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Viên Thị Khắc Địch Đai (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thiên Canh Phá Ma Khải (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Canh Phá Ma Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Canh Phá Ma Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Canh Phá Ma Đai (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Đổng Quân*Sách Tạo Chiến Giáp Hắc Ám
4000 8800
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Linh Uy Thần Hựu Bào (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4000 8800
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
La Sinh Ngự Ma Khải (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Kim Đĩnh
4000 8800
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thế Tử Giáp (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Châu Mục Cẩm Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Nhẹ
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Bộ Thế Tử
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (Vĩnhviễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Viên Thị Khắc Địch Khải (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Thần
8000 14500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Da Thuộc Nặng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
8 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm

Trang bị - Thủ

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Da Thuộc Nhỏ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Sử Thi
2000 3400
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Linh Uy Thần Hựu Trọc (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Ngọc U Minh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Dị Ma Thủ
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
La Sinh Ngự Ma Thủ
(Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Da Thuộc Nhẹ
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Da Thuộc Cứng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Kim Đĩnh
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thế Tử Thủ (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phượng Hoàng Khấp Thế Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Châu Mục Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
50 Da Thuộc Nhẹ
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Bộ Thế Tử
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (Vĩnhviễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Viên Thị Khắc Địch Thủ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Thần
8000 14500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Da Thuộc Nặng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
8 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm

Trang bị - Ngoa

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Đồng Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Sử Thi
2000 3400
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Dị Ma Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Linh Uy Thần Hựu Ngoa (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Vải Đệm U Minh
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
La Sinh Ngự Ma Ngoa
(Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Da Thuộc Cứng
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thế Tử Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Châu Mục Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Tùng Mộc
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Bộ Thế Tử
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa (Vĩnhviễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Viên Thị Khắc Địch Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Thần
8000 14500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Bạch Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Da Thuộc Nặng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
8 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm

Trang bị - Đai

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Liễu Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Sử Thi
2000 3400
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Linh Uy Thần Hựu Đai (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Dệt U Minh
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
La Sinh Ngự Ma Đai
(Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5 Da Thuộc Cứng
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thế Tử Đai (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phượng Hoàng Khấp Thế Đai (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Châu Mục Đai
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Ngân Đĩnh
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Bộ Thế Tử
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (Vĩnhviễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Viên Thị Khắc Địch Đai (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Phòng Cụ Thần
8000 14500
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Tử Đàn
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Da Thuộc Nặng
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
8 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm

Trang bị - Trang sức

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Đồng Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Phòng Cụ Nhân Công Nhẫn
2000 3400
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Đổng Quân*Sách Tạo Mãnh Tướng Hồn
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Ngân Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
12 Kim Đĩnh
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Ma Tuyền Linh Thạch
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Bạch Dương Dũng Khí Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Bạch Dương Dũng Khí Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Kim Ngưu Kiên Nhẫn Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Kim Ngưu Kiên Nhẫn Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Song Tử Thông Tuệ Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Song Tử Thông Tuệ Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Cự Giải Mẫn Nhuệ Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Cự Giải Mẫn Nhuệ Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Sư Tử Vương Giả Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Sư Tử Vương Giả Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Xử Nữ Cẩn Thận Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Xử Nữ Cẩn Thận Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Thiên Bình Trầm Chước Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Thiên Bình Trầm Chước Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Bò Cạp Nghị Lực Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Bò Cạp Nghị Lực Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Xạ Thủ Suất Chân Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Xạ Thủ Suất Chân Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Ma Kết Thận Trọng Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Ma Kết Thận Trọng Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Bảo Bình Lý Tính Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Bảo Bình Lý Tính Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Song Ngư Lương Thiện Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Song Ngư Lương Thiện Lv2 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Môn Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Bạch Dương Dũng Khí Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Bạch Dương Dũng Khí Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Kim Ngưu Kiên Nhẫn Lv3 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Kim Ngưu Kiên Nhẫn Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Song Tử Thông Tuệ Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Song Tử Thông Tuệ Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Cự Giải Mẫn Nhuệ Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Cự Giải Mẫn Nhuệ Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Sư Tử Vương Giả Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Sư Tử Vương Giả Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Xử Nữ Cẩn Thận Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Xử Nữ Cẩn Thận Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Thiên Bình Trầm Chước Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Thiên Bình Trầm Chước Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Bò Cạp Nghị Lực Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Bò Cạp Nghị Lực Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Xạ Thủ Suất Chân Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Xạ Thủ Suất Chân Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Ma Kết Thận Trọng Lv4
(Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Ma Kết Thận Trọng Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Bảo Bình Lý Tính Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Bảo Bình Lý Tính Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Song Ngư Lương Thiện Lv4 (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Song Ngư Lương Thiện Lv3 (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Y (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Thủ (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Ngoa
(Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phó Tướng Đai (Vĩnh viễn)
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Nhẫn Thế Tử (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Phượng Huyết (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Nhẫn Châu Mục (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Tùng Mộc
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Bộ Thế Tử
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Liễu Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Phòng Cụ Địa Công Liên
2000 3400
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Đổng Quân*Sách Tạo Dây Chuyền Mỹ Nhân
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Ma Tuyền Linh Thạch Liên
(Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15 Tùng Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
12 Ô Mộc
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
4000 8600
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10 Ma Tuyền Linh Thạch
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
 
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Thế Tử Liên (Vĩnh viễn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Phượng Vũ Liên (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Châu Mục Liên (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30 Ngân Đĩnh
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Sách Tạo Bộ Thế Tử
   

Trang bị - Ấn

Vật PhẩmĐiều Kiện Ghép
Nguyên Liệu CầnBinh Sĩ CầnĐiểm Thuần Thục Cần
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
Đông Ngô*Thần Hoàng Ngọc Tỷ (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Thiên Mệnh*Hoàng Cân Ấn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Tối*Ma Quân Ấn (Vĩnh viễn)
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1 Loạn Thế*Quần Hùng Ấn (Vĩnh viễn)
0 0
Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
12 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm
   

Hướng dẫn ghép

    • Bước 1:Bấm vào nút "Cửa Hàng", sau đó chọn "Ghép".

    • Bước 2: Chọn trang bị cần ghép, hệ thống sẽ hiển thị công thức, các nguyên liệu cần (bao gồm cả điểm thuần thục, binh sĩ...) để ghép trang bị đó. Các nguyên liệu này có thể tìm được thông qua việc tham gia event, trao đổi với người chơi trên kênh giao dịch hoặc mua tại Shop.

  • Bước 3: Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, nhập số lượng và chọn "Ghép" để ghép vật phẩm.

Chúc các Tướng Quân có những giây phút thật sự thư giãn, vui vẻ cùng 'Game Củ Hành bự nhất Việt Nam'!