Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 10 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 07H00' NGÀY 23/1/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? XEM NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 10 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Chu Thương 240 168 123shop.com.vn
2 Thẻ Tôn Sách 180 126 123shop.com.vn
3 Thẻ Cam Ninh 600 420 123shop.com.vn
4 Thẻ Hứa Chử 180 126 123shop.com.vn
5 Thẻ Biện Ngọc Nhi 700 490 123shop.com.vn
6 Thẻ Phan Phượng 600 420 123shop.com.vn
7 Thẻ Tào Phi 300 210 123shop.com.vn
8 Thẻ Quan Phượng 240 168 123shop.com.vn
9 Thẻ Mã Siêu 144 101 123shop.com.vn
10 Thẻ Tào Thực 260 182 123shop.com.vn

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!