Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG 888 CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 06 giờ thứ hai ngày 04/05 đến thứ năm 07/05/2015

  • Bắt đầu: 06h00’ ngày 04/05/2015
  • Kết thúc: 23h59’ ngày 07/05/2015
  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tích lũy 8 giờ online

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 08 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

 

 

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

14 ngày

1

Khóa

2

Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày)

30 ngày

10

Khóa

3

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày)

30 ngày

10

Khóa

4

Tăng Rớt Bảo

01 ngày

2

Khóa

5

Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày)

01 ngày

1

Khóa

6

Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày)

01 ngày

1

Khóa

7

Hổ Hổ Sinh Uy (1 ngày)

01 ngày

1

Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 18.888 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 18.888 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau:

 

 

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Kính Thu Nhỏ (3 ngày)

03 ngày

1

Khóa

2

Chuyển Sinh Kim Đơn

Vĩnh Viễn

1

Khóa

3

Thẻ Thố Lão Đại (3 ngày)

03 ngày

1

Khóa

4

(Lục) Phần thưởng năng động mỗi ngày

Vĩnh Viễn

1

Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 08 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Thẻ Quân Lương

Vĩnh Viễn

1

Khóa

2

Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)

Vĩnh Viễn

1

Khóa

3

Thẻ Thố Lão Nhị (3 ngày)

03 ngày

1

Khóa

4

Tăng Tích Lũy

01 ngày

2

Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy 08 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Thẻ Binh Sĩ

Vĩnh Viễn

1

Khóa

2

Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)

Vĩnh Viễn

1

Khóa

3

Thẻ Thố Lão Tam (3 ngày)

03 ngày

1

Khóa

4

Tăng Rớt Bảo

01 ngày

1

Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Kính Phóng To-Siêu(3 ngày)

03 ngày

1

Khóa

2

Túi Thời Trang Hấp Dẫn

Vĩnh Viễn

1

Khóa

3

Thiên Phú Đơn

Vĩnh Viễn

1

Khóa

4

Băng Giám Kích (7 ngày)

07 ngày

1

Khóa

Hoạt động 6: Đánh Ghép thắng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Kính Phóng To-Siêu(3 ngày)

03 ngày

1

Khóa

2

Thẻ Thái Mị (3 ngày)

03 ngày

1

Khóa

3

Hoàng Kim Chùy (7 ngày)

07 ngày

1

Khóa

4

Trương Oanh Oanh Quan Ấn (7 ngày)

07 ngày

1

Khóa

5

Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày)

01 ngày

1

Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Nghiêm Bạch Hổ sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)

Vĩnh Viễn

1

Khóa

2

Tích Lũy Hoàn-Lam

Vĩnh viễn

1

Khóa

3

Hấp Dẫn Đơn-Lam

Vĩnh viễn

1

Khóa

4

Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày)

01 ngày

1

Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn)

14 Ngày

1

Khóa

2

Đá Tinh Luyện-Tím

Vĩnh viễn

1

Khóa

3

Kinh Nghiệm Hoàn-Lam

Vĩnh viễn

1

Khóa

4

Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày)

01 ngày

1

Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Tích Lũy Hoàn-Tím

Vĩnh viễn

1

Khóa

2

Túi Đá Quý

Vĩnh viễn

1

Khóa

3

Đá May Mắn

Vĩnh viễn

1

Khóa

4

Bạch Kim Chùy (7 ngày)

07 ngày

1

Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)

Vĩnh viễn

1

Khóa

2

Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)

Vĩnh viễn

1

Khóa

3

Đá Tinh Luyện-Tím

Vĩnh viễn

1

Khóa

4

Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày)

07 ngày

2

Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 8 lần hoàn thành vượt ải đánh Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 04/05 đến 23h59 ngày 07/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1

Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)

Vĩnh viễn

1

Khóa

2

Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)

Vĩnh viễn

1

Khóa

3

Tích Lũy Hoàn-Lam

Vĩnh viễn

1

Khóa

4

Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày)

07 ngày

2

Khóa