Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG MỪNG LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ LỄ 30/4, 1/5

Bắt đầu: Từ 06 giờ thứ hai ngày 27/04 đến chủ nhật ngày 03/05/2015

  • Bắt đầu: 06h00’ ngày 27/04/2015
  • Kết thúc: 23h59’ ngày 03/05/2015
  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập lần đầu nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 28/04 đến 23h59 ngày 01/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Giảm Chiến Bại Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Giảm Chạy Trốn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 14 giờ online

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 14 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 07 Ngày 2 Khóa
5 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
6 Hội viên VIP (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
8 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
9 Mơ Mộng Ngây Thơ (Sức) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
10 Điệp Vĩ Đào Đào (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 44.444 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 44.444 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 Ngày 2 Khóa
2 Thẻ Viêm Đế Vô Song (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 Ngày 1 Khóa
4 Thiên Phú Đơn Vĩnh Viễn 2 Khóa
5 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh Viễn 2 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 14 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 14 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 2 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 2 Khóa
3 Thẻ Ta Là Xe Tăng Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Hồi Ức Cảm Động (Bài) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Hàn Băng Câu (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 14 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 14 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

  SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 2 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 2 Khóa
3 Thẻ Máy Xẻ Gỗ Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Mơ Mộng Ngây Thơ (Đài) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Đấu Thần Chiến Dực (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 14 lần

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 2 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Túi Quà Chí Tôn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Thẻ Hủy Trứng Gà (Vừa) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Liệt Không Chu Tước Trảo(+10)(7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 14 lần

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 2 Khóa
2 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Thẻ Hồ Tiên Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa
6 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Mã Siêu Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
8 Dục Sương Kiếm +10 (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 14 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần thắng Khiêu Chiến Boss Nghiêm Bạch Hổ sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 2 Khóa
4 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 14 lần khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 2 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 14 lần khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 1-888 Củ Khóa 15 Ngày 2 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 2 Khóa
3 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 2 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 2 Khóa
6 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 14 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 2 Khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 2 Khóa
 4 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 2 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy 14 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật.

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 2 Khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 2 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 2 Khóa
5 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 2 Khóa

Hoạt động 13: Tích lũy 14 lần đạt cấp S bản đồ thi đấu.

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 27/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 14 lần đạt cấp S bản đồ thi đấu sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 15 Ngày 1 Khóa
2 Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Đổng Quân*Dị Ma Thủ (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn(+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa