Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

C
ác tướng quân 3Q thân mến,

Diễn ra trong 7 ngày từ 24/04 đến 30/04/2015, khi các Tướng Quân nạp Củ vào game 3Q Củ Hành sẽ được ưu đãi nhận thêm phần thưởng tương đương 120% giá trị nạp.

Chưa bao giờ cơ hội sở hữu Củ Khóa lại dễ dàng đến thế! Nạp càng nhiều, Củ Khóa càng nhiều, tha hồ mua sắm các vật phẩm VIP trong 3Q! Nhanh tay nạp Củ ngay nào!

TẶNG ĐẾN 120% KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG

TỪ 00h00' NGÀY 24/04 ĐẾN 23H59' NGÀY 30/04/2015

Các mốc nhận thưởng khi nạp Củ

VẬT PHẨM THƯỞNG KHI NẠP CỦ NHẬN THƯỞNG VIP 
 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Tôn Hoàn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Gậy FA (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Mặc Văn (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 100 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Hội viên VIP (30 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Túi Đá Quý

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Hoàng Kim Chùy (7 ngày)

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 40 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x -Tích Lũy Hoàn-Lục

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Đá Tinh Luyện-Tím

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Quân Lương

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Binh Sĩ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Lệnh Bài Thần Binh

 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Đá Tinh Luyện-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 100 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Hoàng Kim Chùy (7 ngày)

 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá Tinh Luyện-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 200 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Hoàng Kim Chùy (7 ngày)

 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá Tinh Luyện-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 400 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x -Sổ Thẻ Hiếm

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Hoàng Kim Chùy (7 ngày)

 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Tích Lũy Hoàn-Lam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Đá Tinh Luyện-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 1000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
3x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tích Lũy Hoàn-Tím

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Rương Tài Nguyên Quý Ám Kim (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 2000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Sổ Thẻ Tướng Truyền Thuyết (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
2x - Tích Lũy Hoàn-Tím

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 4000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Sổ Thẻ Tướng Truyền Thuyết (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
15x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
5x - Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

 

 

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x - Đá May Mắn

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Tích Lũy Hoàn-Cam

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x -Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - 8000 Củ Khóa

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Loa Siêu Cấp

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
30x - Đá Tinh Luyện-Vàng

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
1x - Túi Chọn Quyển Đạo Cụ Vàng +10 (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
20x -Thẻ Thủ Hộ

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Bạch Kim Chùy (7 ngày)

Nạp Củ Nhận Thưởng VIP
10x - Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh

Lưu ý

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 499 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 599 đến 999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 500.
  • Từ 1.000 đến 1.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.000.
  • Từ 2.000 đến 4.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.000.
  • Từ 5.000 đến 9.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.999 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 trở lên: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game vui vẻ, sảng khoái cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"