Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TẶNG BUFF TUẦN LỄ VÀNG

24/04/2015 ĐẾN 03/05/2015

Chú ý:

  • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp độ 2 trở lên mới được phép tham gia.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm ngày 24/04/2015 đến ngày 03/05/2015.

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 24/04 đến 23h59 ngày 03/05/2015

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:

  • Tăng 100% Rớt Bảo sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Tích Lũy sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Điểm Kinh Nghiệm sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Binh Sĩ sau mỗi trận đấu
  • Tăng 100% Quân Lương sau mỗi trận đấu

Hoạt động 2: Nhân x2 Lực Chiến

- Trong thời gian hoạt động, 08h00 ngày 24/04/2015 đến 23h59 ngày 03/05/2015, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.

Hoạt động08h00 ngày 24/04/2015 đến 23h59 ngày 03/05/2015
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 3: Nhân x4 Lực Chiến

- Trong thời gian hoạt động, 19h00 đến 22h00 mỗi ngày từ 24/04/2015 đến 03/05/2015, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 200% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.

Hoạt động19h00 đến 22h00 mỗi ngày từ 24/04/2015 đến 03/05/2015
+200%
(X4 so với bình thường)