Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

 

Ghép Bộ trang bị Lôi Chú

 

Từ thứ sáu ngày 24/07/2015 game Củ Hành sẽ cập nhật công thức ghép bộ trang bị Lôi Chú .

Công Thức :

Tên NL1Số LượngTên NL2Số lượng Tên NL3Số lượng Tên NL4Số lượng NL4
Lôi Chú*Càn Khôn Ma Khải (Vĩnh viễn)
Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh viễn) 1 Da Thuộc Nhẹ 10 Da Thuộc Nặng 5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 2
Lôi Chú*Càn Khôn Thủ (Vĩnh viễn)
Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh viễn) 1 Da Thuộc Nhẹ 10 Da Thuộc Nặng 5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 2
Lôi Chú*Càn Khôn Ma Lữ (Vĩnh viễn)
Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh viễn) 1 Ngân Đĩnh 10 Bạch Kim Đĩnh 5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 2
Lôi Chú*Càn Khôn Đai (Vĩnh viễn)
Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh viễn) 1 Tùng Mộc 10 Tử Đàn 5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 2
Lôi Chú*Càn Khôn Trang Sức (Vĩnh viễn)
Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh viễn) 1 Tùng Mộc 10 Tử Đàn 5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 2
Lôi Chú*Nhẫn Càn Khôn (Vĩnh viễn)
Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh viễn) 1 Ngân Đĩnh 10 Bạch Kim Đĩnh 5 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 2


Lôi Chú*Càn Khôn Ma Khải (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Càn Khôn Thủ (Vĩnh viễn)


Lôi Chú*Càn Khôn Ma Lữ (Vĩnh viễn)


Lôi Chú*Càn Khôn Đai (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Càn Khôn Trang Sức (Vĩnh viễn)


Lôi Chú*Nhẫn Càn Khôn (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Càn Khôn Ma Khải (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Càn Khôn Thủ (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Càn Khôn Ma Lữ (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Càn Khôn Đai (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Càn Khôn Trang Sức (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Nhẫn Càn Khôn (Vĩnh viễn)

Nhiệm Vụ Đổi Củ Hành Dê

  • Thời gian:06:00 ngày 24/07/2015
  • Quy trình nhận phần thưởng:Tiêu Hao 1 Củ Hành Song Ngư
      • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu hao Củ Hành Song Ngư*1, nhấn chọn nhận được Củ Hành Dê*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng
      • Mỗi ngày chỉ đổi tối đa 10 lần.

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game vui vẻ, sảng khoái cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"