Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG 666 GIÁNG SINH CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 08 giờ thứ năm ngày 24/12 đến chủ nhật 27/12/2015

 • Bắt đầu: 08h00’ ngày 24/12/2015
 • Kết thúc: 23h59’ ngày 27/12/2015
 • Nhân vật cấp 2.
 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 đến 23h59 ngày 24/12/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 5 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

- Thời gian diễn ra: 08h00 đến 23h59 ngày 25/12/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 5 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 06 giờ online

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 Ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Thẻ May Mắn Băng Giám Kích Vĩnh Viễn 1 Khóa
6 1-888 Củ Khóa 07 Ngày 1 Khóa
7 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
8 Sao Sinh Nhật 3 Tuổi(60 Ngày) 60 Ngày 1 Khóa
9 Bùa May Mắn Lam (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
10 Sừng Tuần Lộc Giáng Sinh (Sức) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 16.666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 16.666 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Chiến Quỷ Lữ Bố (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 Ngày 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 06 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hàn Băng Câu (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Nón Giáng Sinh (Bài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 06 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đấu Thần Chiến Dực (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Giáng Sinh Vui Vẻ (Đài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Túi Quà Chí Tôn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Cóc Thần Phong Ba (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 06 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Hồ Tiên Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Sổ Thẻ Hiếm 07 Ngày 1 Khóa
4 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
6 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
8 Gậy Siêu Sao (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 06 lần đạt cấp S bản đồ thi đấu

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 06 lần đạt cấp S trong các bản đồ đấu trường sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 15 Ngày 1 Khóa
2 Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Đổng Quân*Dị Ma Thủ (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn(+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 01 lần thắng Hulk Đại Chiến (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Hulk Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Bùa May Mắn Lam (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 03 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 03 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thẻ Hủy Trứng Gà (Vừa) Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 01 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Giảm Chạy Trốn (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy 01 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Giảm Chiến Bại (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 13: Tích lũy Diệt Quái 366 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy tiêu diệt quái 366 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 14: Tích lũy Tự Hủy Quái 36 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy tự hủy quái 36 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 15: Tích lũy Phá Trụ 6 Lần.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy phá trụ 6 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 16: Tích lũy Tiền Vàng 66.666

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy Tiền Vàng 66.666 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 17: Tích lũy đạt trợ công 36 lần.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy trợ công 36 lầnsẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 18: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 19: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố .

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 20: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 21: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thiệu.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 27/12/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thiệu sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Túi Trải Nghiệm Bộ Lôi Chú (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 22: Tăng điểm từ 08h00 ngày 24/12/2015 đến 23h59 ngày 25/12/2015

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 08h00 ngày 24/12/2015 đến 23h59 ngày 25/12/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 23: Tăng điểm từ 08h00 ngày 26/12/2015 đến 23h59 ngày 27/12/2015

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 08h00 ngày 24/12/2015 đến 23h59 ngày 25/12/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
Hoạt độngTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)

Hoạt động 24: Nhân x2 Lực Chiến

 • 08h00’ ngày 24/12/2015 đến 23h59 ngày 25/12/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.
 Hoạt độngTừ 08h00’ ngày 24/12/2015 đến 23h59 ngày 25/12/2015
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 25: Buff Tăng Tốc Thành Tựu 24/12/2015 - 25/12/2015 (chỉ áp dụng tại phiên bản 3Q Củ Hành 3D)

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 09h - 11h00’
  • Từ 14h - 16h00’
  • Từ 19h - 22h00’
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 1
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 2
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 3
  • Buff Tăng Tốc Thành Tựu Chương 4

Hướng dẫn tham gia hoạt động 666

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi