Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 TẶNG QUÀ CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 06 giờ 06 phút, thứ hai ngày 29/12 đến thứ tư 31/12/2014

Hoạt động 1: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 2 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 1 Khóa
5 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90 Vĩnh Viễn 1 Khóa
7 Vượng Tài (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 2 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 1 Khóa
5 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90 Vĩnh Viễn 1 Khóa
 7 Vượng Tài (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Tăng Kinh Nghiệm 01 ngày 1 Khóa
3 Thẻ Cổ Đại Mộc Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Chuyển Sinh Kim Đơn (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Cổ Đại Thủy Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Tăng Tích Lũy 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Cổ Đại Hỏa Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa
 4 Hàn Ngọc Trảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Cổ Đại Thổ Tướng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Tôn Lỗ Ban Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 6 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Nghiêm Bạch Hổ nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
 4 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 6 lần thắng khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
 4 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 6 lần thắng khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ May Mắn Hàn Ngọc Trảo Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
 5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 6 lần hoàn thành vượt ải Giang Đông Chiến.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy Tích lũy 06 lần hoàn thành vượt ải Giang Đông Chiến nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Thẻ Quân Mã (Lam) Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 6 lần thắng khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa