Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG 888 CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 06 giờ thứ hai ngày 01/06 đến thứ năm 04/06/2015

  • Bắt đầu: 06h00’ ngày 01/06/2015
  • Kết thúc: 23h59’ ngày 04/06/2015
  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập lần đầu nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 01/06/2015 đến 23h59 ngày 01/06/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích lũy 8 giờ online

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 08 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

 

 

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
7 Ước Muốn Ấu Thơ (Sức) (7 ngày) 07 ngày 1  
8 Lăng Thống Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 18.888 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 18.888 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau:

 

 

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Biến Thân Dê Ngốc Nghếch Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 (Lục) Phần thưởng năng động mỗi ngày Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 08 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Tiểu Chính Thái Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Hồi Ức Cảm Động (Bài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 Hàn Băng Câu (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 08 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Tiểu La Lợi Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Tuổi Thơ Tươi Đẹp (Đài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 Đấu Thần Chiến Dực (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Túi Quà Chí Tôn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Gậy Siêu Sao (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Gấu Teddy Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Dê Ngốc Nghếch (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 Mã Vân Lộc Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Nghiêm Bạch Hổ sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) 14 Ngày 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: 06h thứ hai 01/06 đến 23h59 ngày 04/06/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa