Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 CUỐI TUẦN

Chú ý:

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm

- Thời gian diễn ra: Từ thứ sáu (29/08) đến chủ nhật (31/08).

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 2: Nhân đôi Lực Chiến

- Thời gian diễn ra: Trong ngày chủ nhật (31/8/2014).

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi thắng đánh ghép theo 2 mốc thời gian bên dưới.

Tăng Lực Chiến - Chủ nhật (31/8/2014)
 Từ 10h00 - 12h00Từ 14h00 - 16h00
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 3: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu-Bạch Kim (30 Ngày) 30 ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
4 Nón Ảo Thuật (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Nến Cà Phê (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
6 Phần Cà Phê (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
7 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 6 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 3.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu-Bạch Kim (30 Ngày) 30 ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
4 Nón Ảo Thuật (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Nến Cà Phê (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
6 Phần Cà Phê (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
7 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Hoạt động 4: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Viêm Đế Vô Song (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 ngày 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Nhện Tinh (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Tiếng Vang Tự Nhiên (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ) Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Loa nhỏ-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Hán Thiên Chước Địa (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Nam Hoa Lão Đạo Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Quan Vũ Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến BOSS Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 29/08/2014 đến 23h59’ ngày 31/08/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa, Không Xếp Chồng
2 Bánh Trung Thu Hạt Sen (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa