Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 ĐẶC BIỆT 2/9

Chú ý:

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 2: Nhân đôi Lực Chiến

- Diễn ra trong 2 ngày: Thứ hai (1/9) và thứ ba (2/9).

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi thắng đánh ghép theo 2 mốc thời gian bên dưới.

 Thứ hai (1/9)
Từ 8h00 - 19h00
Thứ ba (2/9)
Từ 8h00 - 19h00
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 3: Đăng nhập nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người đăng nhập lần đầu vào game sẽ được nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thiên Phú Đơn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Manh (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Manh (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Manh (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 3 Khóa
6 Tranh Hằng Nga 4 30 ngày 1 Khóa
7 Nguyệt Miêu Ngọt Ngào(7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

    • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 1.
    • Tích lũy 2 giờ - Ở kênh 9- CSM: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) ở Kênh Củ Hành 9 - CSM nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
    • Tích lũy 6 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 3.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 4.
Nhóm BonusSttPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
1 Quân Lương 2.000 3.000 4.000
2 Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
6 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
7 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
8 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
  Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
9 Bánh Trung Thu Hạt Sen (7 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Manh (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Manh (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Manh (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 3 Khóa
6 Tranh Hằng Nga 4 30 ngày 1 Khóa
7 Nguyệt Miêu Ngọt Ngào (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Hoạt động 5: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Viêm Ma Thượng Cổ (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 ngày 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 61-70 Vĩnh viễn 1 Khóa
6 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80 Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Giảm Chiến Bại (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Bánh Trung Thu 2 Trứng (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Thanh Long Thú Cưỡi (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Giảm Chạy Trốn (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Bánh Trung Thu Đậu Xanh (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Túi Miêu Nữ(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ) Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thiên Phú Đơn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Loa nhỏ-Đỏ Vĩnh Viễn 1 Khóa
6 Bánh Trung Thu Hoa Quả (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Quỷ Đế Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
5 Tranh Hằng Nga 4 30 ngày 1 Khóa
6 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến BOSS Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 Ngày 2 Khóa, Không Xếp Chồng
2 Bánh Trung Thu Hạt Sen (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Vuốt Hồng Ngọt Ngào (7 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Tranh Hằng Nga 4 30 ngày 1 Khóa
6 Vượng Tài (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
7 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 6 lần đạt cấp S bản đồ thi đấu

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 thứ hai (1/9) đến 23h59 thứ ba (2/9).

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần đạt cấp S trong các bản đồ đấu trường nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Dục Sương Kiếm (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Băng Giám Kích (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Băng Tuyết Thán (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa

Các sự kiện HOT không thể bỏ qua:

Nếu là người mới, bạn hãy xem hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Tham gia fanpage 3Q Củ Hành tại đây.