Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

NHÂN DỊP QUỐC KHÁNH 2/9, GIẢM GIÁ 68 LOẠI VẬT PHẨM

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 29/8 ĐẾN 23H59 NGÀY 4/9/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá mớiGiá cũ
1
Thẻ Mã Siêu
115 144
2
Thẻ Tào Hồng
115 144
3
Thẻ Trương Liêu
112 160
4
Thẻ Hoàng Vũ Điệp
112 160
5
Thẻ Cố Ung
112 160
6
Thẻ La Lợi
112 160
7
Thẻ Trương Chiêu
126 180
8
Thẻ Chu Thương
126 180
9
Thẻ Quan Phượng
126 180
10
Thẻ Bồ Nguyên
126 180
11
Thẻ Tôn Sách
126 180
12
Thẻ Điển Vi
126 180
13
Thẻ Bàng Thống
126 180
14
Thẻ Trương Hoành
126 180
15
Thẻ Tào Phi
126 180
16
Thẻ Triệu Thống
126 180
17
Thẻ Hạ Hầu Đôn
126 180
18
Thẻ Trình Dục
126 180
19
Thẻ Lữ Mộng Như
126 180
20
Thẻ Thái Sử Từ
126 180
21
Thẻ Vu Cấm
126 180
22
Thẻ Chu Thái
141 202
23
Thẻ Hoàng Nguyệt Anh
141 202
24
Thẻ Hạ Hầu Uyên
141 202
25
Thẻ Triệu Vân
154 220
26
Thẻ Tử Hoàng
168 240
27
Thẻ Trương Giác
168 240
28
Thẻ Trương Phi
168 240
29
Thẻ Tào Thực
168 240
30
Thẻ Tào Tiết
202 288
29
Thẻ Lạc Tiến
700 1000
31
Thẻ Thái Văn Cơ
700 1000
32
Thẻ Văn Ương
1400 2000

Trang phục

SttVật phẩmGiá mớiGiá cũ
1
Hoàng Cân*Thiên Công Khải (+10) (7 ngày)
22 111
2
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (+10) (7 ngày)
22 111
3
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (+10) (7 ngày)
22 111
4
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (+10) (7 ngày)
22 111
5
Hoàng Cân*Địa Công Liên (+10) (7 ngày)
31 157
6
Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (+10) (7 ngày)
31 157

Vũ Khí

SttVật phẩmGiá mớiGiá cũ
1
Chân Viêm*Hỉ Khí Dương Dương (7 ngày)
30 152
2
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (7 ngày)
30 152
3
Chân Viêm*Kiết Tường Như Ý (7 ngày)
30 152
4
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (7 ngày)
30 152
5
Chân Viêm*Niên Thú Trảo
(7 ngày)
30 152
6
Dục Sương Kiếm (7 ngày)
20 99
7
Ngâm Long Song Hàn
(7 ngày)
20 99
8
Băng Giám Kích (7 ngày)
20 99
9
Băng Tuyết Thán
(7 ngày)
20 99
10
Hàn Ngọc Trảo (7 ngày)
20 99

Quan Ấn

SttVật phẩmGiá mớiGiá cũ
1
Tôn Quyền Quan Ấn
(7 ngày)
144 160
2
Cam Ninh Quan Ấn (7 ngày)
144 160
3
Lữ Bố Quan Ấn (7 ngày)
144 160
4
Bộ Uyển Quan Ấn (7 ngày)
144 160
5
Viên Thiệu Quan Ấn (7 ngày)
146 162
6
Chu Du Quan Ấn (7 ngày)
146 162
7
Triệu Vân Quan Ấn (7 ngày)
146 162
8
Bồ Nguyên Quan Ấn
(7 ngày)
146 162
9
Hoàng Nguyệt Anh Quan Ấn (7 ngày)
146 162
10
Trương Oanh Oanh Quan Ấn (7 ngày)
146 162
11
Trương Chiêu Quan Ấn
(7 ngày)
146 162
12
Mã Siêu Quan Ấn (7 ngày)
146 162
13
Hạ Hầu Đôn Quan Ấn
(7 ngày)
146 162
14
Mã Vân Lộc Quan Ấn
(7 ngày)
146 162
15
Hứa Chử Quan Ấn (7 ngày)
152 169
16
Đổng Trác Quan Ấn (7 ngày)
152 169
17
Tuân Úc Quan Ấn (7 ngày)
152 169
18
Mạnh Hoạch Quan Ấn
(7 ngày)
152 169
19
Trương Liêu Quan Ấn
(7 ngày)
152 169
20
Lưu Thiện Quan Ấn (7 ngày)
152 169

Các sự kiện HOT không thể bỏ qua:

Nếu là người mới, bạn hãy xem hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây.

Tham gia fanpage 3Q Củ Hành tại đây.