Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

LẬT THẺ MIỄN PHÍ CUỐI TUẦN 

KHÔNG TỐN BINH SĨ TẠI BẢN ĐỒ QUAN ĐỘ CHIẾN 10 VS.10 & BẢN ĐỒ TAM QUỐC CHÍ 5-5-5

Nội dung

- Thời gian: Từ 6h00 ngày 31/10/2014 đến 23h59 ngày 02/11/2014.

- Nội dung: Miễn phí lật thẻ (không tốn binh sĩ) khi chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10. vs. 10) và bản đồ Tam Quốc Chí (5 vs. 5 vs. 5).

  • Đối tượng: Dành cho tất cả người chơi.
  • Điều kiện: Phải có đủ Binh Sĩ ứng với từng loại thẻ.
    • Ví dụ: Với "Thẻ Bói Vận Mệnh Sơ", khi mở thẻ lần 2 sẽ tốn 100 Binh Sĩ, Tướng Quân ần phải có ít nhất 100 Binh Sĩ trên người mới có thể mở được (tuy nhiên hệ thống vẫn sẽ không trừ Binh Sĩ của Tướng Quân).

Tham gia Quan Độ Chiến và 3 phe Tam Quốc Chí không lo thiếu binh sĩ, còn gì sướng bằng!

Hiệu ứng buff trong giao diện cá nhân