Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 CUỐI TUẦN

Chú ý:

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: từ 12h00 đến 18h00 ngày chủ nhật, 07/09/2014.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người đăng nhập lần đầu vào game sẽ được nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Giảm Chiến Bại Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Giảm Chạy Trốn Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 2: Tăng điểm

Tăng điểm cuối tuần

- Thời gian diễn ra: Từ thứ sáu ngày 05/09/2014 đến thứ bảy ngày 06/09/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Phòng máyTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
Phòng máy thông thường +50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+20%
(X1.2  so với bình thường)
Tăng điểm đầu tuần mừng Trung Thu

- Thời gian diễn ra: Từ chủ nhật ngày 07/09/2014 đến thứ hai ngày 08/09/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
Tăng điểm Giờ Vàng

- Thời gian diễn ra: Từ thứ sáu ngày 05/09/2014 đến thứ bảy ngày 06/09/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong Giờ VÀNG

 GiờTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
8h-11h +100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
13h-16h
19h-22h

Hoạt động 3: Nhân đôi Lực Chiến

- Thời gian diễn ra: Trong 2 ngày chủ nhật (7/9) và thứ hai (8/9).

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi thắng đánh ghép theo 2 mốc thời gian bên dưới.

 Chủ nhật, ngày 7/9Thứ hai, ngày 8/9
 Từ 8h00 - 19h00Từ 8h00 - 19h00
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 4: Tích Lũy giờ online

Người chơi không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 08 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 61-70 Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80 Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Vận May Khắp Nơi (Bài) (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 May Mắn Khắp Nơi (Đài) (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Đèn Thần Tài (Sức) (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
7 Tranh Hằng Nga 4 30 Ngày 1 Khóa
8 Mộng Mộng May Mắn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
9 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Người chơi có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận cùng lúc 2 nhóm phần thưởng Quà Tặng 2Quà Tặng 3.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 61-70 Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80 Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Vận May Khắp Nơi (Bài) (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 May Mắn Khắp Nơi (Đài) (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Đèn Thần Tài (Sức) (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
7 Tranh Hằng Nga 4 30 Ngày 1 Khóa
8 Mộng Mộng May Mắn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
9 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Hoạt động 5: Tích Lũy 8888 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 8888 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Cát Tường (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 ngày 1 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy 08 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 08 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Hotboy 9X Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bánh Trung Thu 2 Trứng (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Lợn Rừng Vàng (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 08 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra:Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 08 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Hotgirl 9X Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bánh Trung Thu Đậu Xanh (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Cánh Vàng (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 08 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Loa Nhỏ-Đỏ Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Thiên Phú Đơn Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Bánh Trung Thu Hoa Quả (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Gậy Siêu Sao (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Đánh Ghép thắng 08 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Đằng Vân Giá Vụ Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Tôn Thượng Hương Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Băng Tuyết Thán (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
7 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 8 lần thắng Khiêu Chiến BOSS Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ thứ sáu ngày 5/9/2014 đến 23h59’ thứ hai ngày 8/9/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa, Không Xếp Chồng
2 Bánh Trung Thu Hạt Sen (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Tranh Hằng Nga 4 30 Ngày 1 Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa