Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

LẬT THẺ MIỄN PHÍ 

BẢN ĐỒ QUAN ĐỘ CHIẾN 10-10 VÀ TAM QUỐC CHÍ 5-5-5

Nội dung

- Thời gian: Từ 6h00 thứ sáu (5/9) đến 23h59 thứ hai ngày 8/9/2014

- Nội dung: Miễn phí lật thẻ (không tốn binh sĩ) khi chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10 vs. 10) hoặc Tam Quốc Chí (5 vs. 5 vs. 5).

  • Đối tượng: Dành cho tất cả người chơi.
  • Điều kiện: Phải có đủ Binh Sĩ ứng với từng loại thẻ.
    • Ví dụ: Với "Thẻ Bói Vận Mệnh Sơ", khi mở thẻ lần 2 sẽ tốn 100 Binh Sĩ, Tướng Quân ần phải có ít nhất 100 Binh Sĩ trên người mới có thể mở được (tuy nhiên hệ thống vẫn sẽ không trừ Binh Sĩ của Tướng Quân).

Tham gia 10 vs 10 và 3 phe không lo thiếu binh sĩ, còn gì sướng bằng!

Hiệu ứng buff trong giao diện cá nhân