Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 6/6 đến 12/6, Củ Hành Shop ra mắt chương trình giảm giá đặc biệt cho hơn 40 thẻ Tướng được yêu thích nhất hiện nay.

GIẢM GIÁ HƠN 40 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 6/6 ĐẾN 23H59 NGÀY 12/6/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 44 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Tiểu Kiều 144 101
2 Thẻ Tôn Kiên 144 101
3 Thẻ Lưu Bị 160 112
4 Thẻ Cố Ung 160 112
5 Thẻ La Lợi 160 112
6 Thẻ Hoàng Vũ Điệp 160 112
7 Thẻ Trương Liêu 160 112
8 Thẻ Ngụy Diên 160 112
9 Thẻ Trương Chiêu 180 126
10 Thẻ Tào Nhân 180 126
11 Thẻ Lữ Mộng như 180 126
12 Thẻ Thái Sử Từ 180 126
13 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126
14 Thẻ Vu Cấm 180 126
15 Thẻ Tôn Sách 180 126
16 Thẻ Điển Vi 180 126
17 Thẻ Tào Phi 180 126
18 Thẻ Trương Hoành 180 126
19 Thẻ Pháp Chính 180 126
20 Thẻ Bàng Thống 180 126
21 Thẻ Trình Dục 180 126
22 Thẻ Bồ Nguyên 180 126
23 Thẻ Triệu Thống 180 126
24 Thẻ Chu Thương 180 126
25 Thẻ Quan Phượng 180 126
26 Thẻ Hứa Chử 180 126
27 Thẻ Chu Du 180 126
28 Thẻ Hoàng Trung 180 126
29 Thẻ Tôn Linh Lung 192 134
30 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 162
31 Thẻ Chu Thái 202 162
32 Thẻ Tôn Quyền 202 141
33 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 141
34 Thẻ Triệu Vân 220 154
35 Thẻ Tào Tháo 240 168
36 Thẻ Trương Phi 240 168
37 Thẻ Mã Lương 240 168
38 Thẻ Trương Giác 240 168
39 Thẻ Từ Hoảng 240 168
40 Thẻ Tân Hiến Anh 240 168
41 Thẻ Tào Tiết 288 230
42 Thẻ Tôn Lỗ Ban 1000 600
43 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 600
44 Thẻ Lạc Tiến 1000 600

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!