Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 20 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 07H00' NGÀY 9/1/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? XEM NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 20 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Tào Xung 2000 1400 123shop.com.vn
2 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 141 123shop.com.vn
3 Thẻ Quan Phượng 240 168 123shop.com.vn
4 Thẻ Trương Liêu 300 210 123shop.com.vn
5 Thẻ Chu Du 180 126 123shop.com.vn
6 Thẻ Tào Thực 260 182 123shop.com.vn
7 Thẻ Trương Giác 260 182 123shop.com.vn
8 Thẻ Từ Hoảng 260 182 123shop.com.vn
9 Thẻ Mã Siêu 144 101 123shop.com.vn
10 Thẻ Triệu Thống 260 182 123shop.com.vn
11 Thẻ Lữ Mộng Như 180 126 123shop.com.vn
12 Thẻ Lưu Thiện 360 252 123shop.com.vn
13 Thẻ Tôn Hoàn 700 490 123shop.com.vn
14 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126 123shop.com.vn
15 Thẻ Bàng Thống 260 182 123shop.com.vn
16 Thẻ Trương Phi 240 168 123shop.com.vn
17 Thẻ Thái Sử Từ 180 126 123shop.com.vn
18 Thẻ Bồ Nguyên 300 210 123shop.com.vn
19 Thẻ Vu Cấm 180 368 123shop.com.vn
20 Thẻ Trình Dục 260 182 123shop.com.vn

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!