Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CHÀO NĂM MỚI 2015 - SIÊU GIẢM GIÁ 30 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 13/2 ĐẾN 23H59 NGÀY 26/2/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 30 Thẻ Tướng nhân dịp năm mới 2015

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Tào Xung 2000 1800
2 Thẻ Viên Thuật 1050 945
3 Thẻ Tôn Lỗ Ban 1000 800
4 Thẻ Lạc Tiến 1000 900
5 Thẻ Tôn Hoàn 700 560
6 Thẻ Cam Ninh 600 480
7 Thẻ Viên Thiệu 525 368
8 Thẻ Trương Liêu 300 240
9 Thẻ Trương Giác 260 234
10 Thẻ Tào Tiết 260 234
11 Thẻ Tào Thực 260 234
12 Thẻ Từ Hoảng 260 234
13 Thẻ Chu Thương 240 216
14 Thẻ Trương Phi 240 216
15 Thẻ Triệu Vân 240 216
16 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 182
17 Thẻ Hoàng Trung 180 162
18 Thẻ Chu Du 180 162
19 Thẻ Hứa Chử 180 162
20 Thẻ Lữ Mộng Như 180 162
21 Thẻ Thái Sử Từ 180 162
22 Thẻ Vu Cấm 180 162
23 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 162
24 Thẻ Lưu Bị 160 144
25 Thẻ Cố Ung 160 144
26 Thẻ Mã Siêu 144 130
27 Thẻ Quan Vũ 144 130
28 Thẻ Từ Thứ 144 130
29 Thẻ Tiểu Kiều 100 90
30 Thẻ Tôn Kiên 100 90

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!