Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG MỪNG NĂM MỚI

Bắt đầu: Từ 06h00 ngày 16/02/2015 đến 23h59 ngày 26/02/2015

  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: Đăng nhập nhận thưởng 06h00 ngày 19/02 đến 23h59 ngày 21/02/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người đăng nhập lần đầu vào game sẽ được nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Giảm Chiến Bại Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Giảm Chạy Trốn Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Hội viên VIP (30 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 2: Tăng điểm

Tăng điểm

- Nội dung: Nhận thưởng theo các mốc thời gian bên dưới.

Thời gianTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
Từ 06h00 ngày 16/02 đến 23h59 ngày 18/02/2015 +50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
Ngày 19/02/2015 đến ngày 23/02/2015 +100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
Từ 06h00 ngày 24/02/2015 đến 23h59 ngày 26/02/2015 +50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
Tăng Điểm Lực Chiến

- Thời gian diễn ra: Từ 08h00 ngày 16/02/2015 đến 23h59 ngày 26/02/2015

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi đánh ghép.

 Hoạt độngTừ 08h00 ngày 16/02 đến 26/02/2015
Diễn ra: Cả ngày
+100%
(X2 so với bình thường)

Đặc biệt: X4 Lực chiến

  • Trong thời gian hoạt động, từ 19h00 đến 22h00 mỗi ngày từ 16/02 đến 26/02/2015, khi tham gia chơi người chơi sẽ được +200% Lực Chiến sau mỗi trận đánh ghép.
 Hoạt độngTừ 16/02 đến 26/02/2015
Diễn ra: Từ 19h00 đến 22h00
X4 Lực Chiến +300%
(X4 so với bình thường)

Hoạt động 3: Tích lũy 22 giờ online

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 22 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 01 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu Cao Cấp (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Sổ Thẻ Hiếm 7 ngày 1 Khóa
5 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
6 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ  Vĩnh Viễn 1 Khóa
7 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 07 Ngày 3 Khóa
8 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
9 Pháo May Mắn (Sức) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
10 Cóc Thần Phong Ba (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 52.222 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 52.222  Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 Ngày 3 Khóa
2 Thẻ Cát Tường (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
3 Thiên Phú Đơn Vĩnh Viễn 3 Khóa
4 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh Viễn 3 Khóa
5 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy 22 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 22 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 3 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh Viễn 3 Khóa
3 Thẻ Hotboy 9X Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Vận May Khắp Nơi (Bài) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Hàn Băng Câu (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy 22 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 3 Khóa
2 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) Vĩnh Viễn 3 Khóa
3 Thẻ Hotgirl 9X Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Năm Mới Vui Vẻ (Đài) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Đấu Thần Chiến Dực (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 22 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Túi Quà Chí Tôn Vĩnh Viễn 3 Khóa
4 Thẻ Hủy Trứng Gà (Vừa) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Hán Thiên Chước Địa (+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Đánh Ghép thắng 22 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Thẻ Quỷ Đế Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Túi Đá Quý Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa
7 Chu Thương Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
8 Băng Giám Kích +10 (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 22 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần thắng Khiêu Chiến Boss Nghiêm Bạch Hổ nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 22 lần thắng khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 3 Khóa
 5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 22 lần thắng khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Siêu*Ma Tốc Độ (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
2 1-888 Củ Khóa 15 Ngày 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy 22 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
 5 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 07 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 13: Tích lũy 22 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 22 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 3 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
5 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 07 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 14: Tích lũy 22 lần đạt cấp S bản đồ thi đấu

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày 16/02 đến 23h59’ ngày 26/02/2015.

- Nội dung: - Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 22 lần đạt cấp S trong các bản đồ đấu trường sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Toái Thần*Kim Quang Trượng (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
2 Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Đổng Quân*Dị Ma Thủ (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (+10) (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
6 Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn(+10)(7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa