Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Phần thưởng dành cho các Clicker bao gồm "tiền tươi" & quà lưu niệm Củ Hành Bông cực kool.

Ngày 23/9, giải Đấu 10 vs. 10 Clicker Siêu Hành lần II sẽ bắt đầu, các Clicker hãy nhanh tay đăng ký!

Phần thưởng ngoài game

Tiền mặt
Thứ hạngPhần thưởng (tiền mặt)Số lượng
Hạng Nhất 5.000.000VNĐ 01 Giải
Hạng Nhì 4.000.000VNĐ 01 Giải
Hạng Ba 3.000.000VNĐ 01 Giải
Khuyến Khích 1.000.000VNĐ 05 Giải
Quà tặng
Thứ hạngQuà tặngSố lượng
Hạng Nhất Củ Hành Bông 12
Hạng Nhì Củ Hành Bông 12
Hạng Ba Củ Hành Bông 12

Phần thưởng trong game

Hồn Quy Vũ [Vĩnh Viễn]

Hủy Thiên Diệt Địa [Vĩnh Viễn]

Long Vũ Kiếm [Vĩnh Viễn]

Tê Giác Đáng Sợ [Vĩnh Viễn]

Chiến đội hạng nhất
SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Băng Phong Vương Tọa (Đài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
2 Băng Quan Yêu Hồn (Bài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
3 Thủy Tù Địa Lao (Sức) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
4 Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
5 Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
6 Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
7 Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
8 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
9 Tê Giác Đáng Sợ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
10 Hồn Quy Vũ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
Chiến đội hạng nhì
SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Băng Phong Vương Tọa (Đài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
2 Băng Quan Yêu Hồn (Bài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
3 Thủy Tù Địa Lao (Sức) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
4 Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
5 Tê Giác Đáng Sợ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
6 Hồn Quy Vũ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
Chiến đội hạng ba
SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Băng Phong Vương Tọa (Đài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
2 Băng Quan Yêu Hồn (Bài) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
3 Thủy Tù Địa Lao (Sức) (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
5 Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khóa
6 Nhiên Vũ (Vĩnh viễn) 01 Vật phẩm khoa
Chiến đội đạt giải khuyến khích

- Gồm có 05 giải khuyến khích dành cho 5 chiến đội với các phần thưởng sau đây:

SttPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu 10 Vật phẩm khóa
2 Thẻ Binh Sĩ 10 Vật phẩm khoa
3 Thẻ Quân Lương 10 Vật phẩm khóa
4 Thẻ Tích Lũy x2 (100 bàn) 05 Vật phẩm khoa
5 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (100 bàn) 05 Vật phẩm khóa
6 Tích Lũy Hoàn-Tím 05 Vật phẩm khoa
7 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 05 Vật phẩm khóa
8 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 05 Vật phẩm khoa
9 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 05 Vật phẩm khóa