Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CÁCH THIẾT LẬP MICRO

Kiểm tra micro

 • Bước 1: Chọn chức năng Thử Micro, các Tướng Quân nên sử dụng headphone có kèm micro để có thể kiểm tra.
 • Bước 2: Kiểm tra tín hiệu micro có nhận hay không, hãy chọn thiết bị (tương ứng với headphone đang sử dụng) để được chất lượng tốt nhất.
 • Nếu nhận được thông báo về thiết bị như trên, vui lòng kiểm tra lại headphone và jack cắm.
 • Hãy ấn giữ phím F2 để nói thử giọng.

Thiết lập micro

 • Bước 1: Chọn chức năng "Thiết lập khác".
 • Bước 2: Điều chỉnh cấu hình thiết bị sử dụng.

  • Chọn thiết bị tương tứng với MICRO đang dùng.
  • Chức năng tự động tăng âm lượng hoạt động tốt với các headset gaming.
  • Chức năng giảm ồn sẽ làm chất lượng âm thanh giảm đi nhưng sẽ lọc NOISE rất tốt
  • Tăng cường micro sẽ giúp cho nói to hơn tuy nhiên sẽ NOISE hơn nếu headset không có chứ năng giảm noise.
  • Tăng âm lượng micro theo điều chỉnh của người dùng.
  • Chọn thiết bị phát âm thanh phù hợp với headset đang dùng.
 • Lưu ý: WindowsXP sẽ bị hạn chế về việc Thu / Phát âm thanh trên thiết bị headset.