Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HƯỚNG DẪN TẠO PHÒNG

Hướng dẫn tạo phòng

 • Bước 1: Tạo phòng mới (tối đa 3 phòng trên 1 tài khoản).
 • Bước 2: Mã số phòng được tạo và tiến hành vào phòng (xin hãy lưu ý mã số).
 • Phòng đã tạo hoàn tất, Tướng Quân hãy nhấn vào link phòng và dán link gửi cho các bằng hữu của mình.

Hướng dẫn tạo phòng con

 • Bước 1: Để tạo phòng con nằm trong phòng lớn (nhấp chuột phải lên tên phòng đó), chọn "Tạo phòng con".
 • Bước 2: Nhập tên phòng con bạn muốn tạo, ngoài ra có thể chọn chức năng đặt mật khẩu.
 • Phòng con nằm trong phòng đón tiếp mặc định đã được tạo.

Hướng dẫn tạo phòng con cùng cấp

 • Bước 1: Để tạo phòng con nằm cùng cấp với phòng đón tiếp mặc định, nhấp chuột phải lên tên phòng đó chọn "Tạo phòng cùng cấp".
 • Bước 2: Nhập tên phòng con bạn muốn tạo.
 • Phòng con nằm ngang level với phòng đón tiếp mặc định.

Hướng dẫn vào phòng

 • Bước 1: Nhập mã số phòng bạn mong muốn vào tại giao diện chính.
 • Bước 2: Đối với room cộng đồng lớn, Tướng Quân có thể nhấp vào biểu tượng Cộng Đồng và chọn cộng đồng để tham gia hoạt động.