Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TẢI & CÀI ĐẶT

Với 04 bước hướng dẫn cài đặt đơn giản như sau, Tướng Quân đã có thể bắt đầu tham gia chương trình CSMTalk và tận hưởng.

Trước tiên, Tướng Quân nhấn vào nút "Download" dưới đây để tải chương trình về máy. Sau đó theo các hướng dẫn bên dưới để tiến hành cài đặt.

Chi tiết như sau:

Hình ảnh Ghi chú
Mộng Tam Quốc

Bước 1

  • Nếu chưa tải về chương trình, Tướng Quân hãy truy cập vào trang chủ
    talk.csm.com.vn
  • Chọn “Download” để tải về cài đặt.
Mộng Tam Quốc

Bước 2

  • Chạy file cài đặt CSMTalk để cài đặt.
  • Chọn “Đi tới” để tiếp tục các đặt.
Mộng Tam Quốc

Bước 3

  • Chọn đường dẫn cho thư mục cài đặt.
Mộng Tam Quốc

Bước 4

  • Sau khi nhấn các bước "Đi Tới" việc cài đặt hoàn tất, Tướng Quân đã có chạy chương trình CSMTalk.

Thao tác cài đặt hoàn tất. Kể từ lúc này Tướng Quân có thể đăng nhập vào chương trình để bắt đầu chat cùng các bằng hữu.

Mộng Tam Quốc