Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Củ Hành Lệnh 5 là code quà tặng cực VIP từ 3Q Củ Hành dành cho tất cả người chơi. Lần đầu tiên Tặng Trang Bị Ám Kim Miễn Phí Trọn Bộ Trang Bị Đổng Quân Vĩnh Viễn.

Chưa dừng lại ở đó, code quà tặng còn đem đến cho người chơi 60 Ngày Nhận Thưởng Liên Tục. Các Tướng Quân còn chờ gì, hãy nhanh tay nhận thưởng!

CODE CỦ HÀNH LỆNH 5

NGƯỜI CHƠI MỚI NHẬN THƯỞNG TỪ CỦ HÀNH TÂN BINH

Tân Binh nhận thưởng khi lên cấp
Cấp 4 Cấp 6 Cấp 8 Cấp 10 Cấp 12 Cấp 14 Cấp 16 Cấp 18
Cấp 20 Cấp 22 Cấp 23 Cấp 24 Cấp 25 Cấp 26 Cấp 27  

Quà tặng mỗi ngày

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận một lần duy nhất.
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Mỗi Ngày
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng có trong Quà Tân Binh Mỗi Ngày:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Tích Lũy Hoàn - Lam
01 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
01 Mặc định Khóa 100% nhận
3
Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn)
01 Mặc định Khóa 100% nhận
4
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)
01 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Da Nhỏ
01 Mặc định Không Khóa 100% nhận
6
Thẻ Nguyên Bảo
01 Mặc định Không Khóa 100% nhận
7
Chuyển Sinh Kim Đơn (1 ngày)
03 Mặc định Khóa 100% nhận

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

 • Mỗi tuần chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất (có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật, làm mới lại sau 23h59' ngày Chủ Nhật hàng tuần).
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Mỗi Tuần
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng có trong Quà Tân Binh Hàng Tuần (Chắc chắn nhận):
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Binh Sĩ
01 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Thẻ Quân Lương
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Hàng Tuần sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Kho Báu Khoáng Động
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
2
Thẻ Đổi Quan Ấn-Mê (1 ngày)
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
3
Hội viên VIP (7 ngày)
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên

Quà tặng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất. Nhận thưởng 3 ngày liên tục.
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Cuối Tuần
01 1 ngày Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng khi mở Quà Tân Binh Cuối Tuần (chắc chắn nhận thưởng):
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Tăng Diệt Thủ Lĩnh
01 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Tăng Tích Lũy
01 Mặc định Khóa 100% nhận
3
Tăng Kinh Nghiệm
01 Mặc định Khóa 100% nhận
4
Tăng Rớt Bảo
01 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Cuối Tuần sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Tích Lũy Hoàn-Cam
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
2
Tích Lũy Hoàn-Tím
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
3
Hấp Dẫn Đơn-Cam
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
4
Hấp Dẫn Đơn-Tím
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
5
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
6
Túi Quà Tiếp Thị-Cao
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
7
Hấp Dẫn Đơn-Lam
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
8
Tích Lũy Hoàn-Lam
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
9
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
10
Hấp Dẫn Đơn-Lục
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên

Phần thưởng Tân Binh thăng cấp

Phần thưởng thăng cấp 4 - Hương Hào
 • Nhân vật đạt cấp 4 (Hương Hào) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Hương Hào
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Hương Hào
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Anh Hùng Mê
03 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Túi thời trang hấp dẫn
01 Mặc định Khóa 100% nhận
3
Hấp Dẫn Đơn Tím
01 Mặc định Khóa 100% nhận
4
Loa Nhỏ - Vàng
10 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Chứng Nhận Hương Hào
01 Mặc định Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 6 - Môn Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 6 (Môn Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Môn Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Môn Tướng
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
2
Phượng Hoàng Khấp Thế Thủ (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
3
Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
4
Phượng Hoàng Khấp Thế Đai (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
5
Phượng Vũ Liên (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
6
Nhẫn Phượng Vũ (7 ngày)
01 7 Ngày Khóa 100% nhận
7
Chứng Nhận Thục
01 Mặc định Khóa 100% nhận
8
Chứng Nhận Ngụy
01 Mặc định Khóa 100% nhận
9
Chứng Nhận Ngô
01 Mặc định Khóa 100% nhận
10
Chứng Nhận Môn Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận

Phần thưởng thăng cấp 8 - Phó Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 8 (Phó Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Phó Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Phó Tướng
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quan Ấn Võ Tướng (Vĩnh viễn)
001 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Túi Quà Chí Tôn
01 Mặc định Khóa 100% nhận
3
Hoa Tươi
30 Mặc định Khóa 100% nhận
4
Trứng Gà
30 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Hấp Dẫn Đơn-Tím
03 Mặc định Khóa 100% nhận
6
Chứng Nhận Phó Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 10 - Đại Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 10 (Đại Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đại Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Đại Tướng
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Vũ Khí
01 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Túi Đá Quý
01 Mặc định Khóa 100% nhận
3
Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
01 Mặc định Khóa 100% nhận
4
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Chứng Nhận Đại Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Tướng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Bao Củ Hành-Cam 1
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
2
Thẻ Cánh
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
3
Thẻ Thú Cưỡi
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 12 - Đô Úy
 • Nhân vật đạt cấp 12 (Đô Úy) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đô Úy
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được từ Quà Tân Binh Đô Úy
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Kim Sắc Hoa Hải (Đài)
01 180 Ngày Khóa 100% nhận
2
Hỏa Thiêu Vân (Bài)
01 180 Ngày Khóa 100% nhận
3
Ánh Quang Đài Vàng (Sức)
01 180 Ngày Khóa 100% nhận
4
Thẻ Kho Báu Hoàng Cân
03 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Chứng Nhận Đô Úy
01 Mặc định Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 14 - Ngũ Quan Trung Lang Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 14 (Ngũ Quan Trung Lang Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Trung Lang
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Trung Lang sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Trung Lang Tướng Y
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Trung Lang Tướng Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Trung Lang Tướng Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Trung Lang Tướng Đai
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Trung Lang Tướng Liên
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Nhẫn Trung Lang Tướng
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
7
Túi Đá Quý
01 Mặc định Khóa 100% nhận
8
Chứng Nhận Ngũ Quan
01 Mặc định Khóa 100% nhận
Phần thưởng thăng cấp 16 - Ngũ Hổ Thượng Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 16 ((Ngũ Hổ Thượng Tướng) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Thượng Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thượng Tướng sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê
03 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Thẻ Kho Báu Viêm Đế
01 Mặc định Khóa 100% nhận
3
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
10 Mặc định Khóa 100% nhận
4
Túi Bách Bảo
01 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Chứng Nhận Thượng Tướng
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thượng Tướng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Thanh Long Tinh Tinh
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Hoàng Kim Bành Bành
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Hỏa Hỏa
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Lộ Lộ
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên

Thanh Long Tinh Tinh

Hoàng Kim Bành Bành

Hỏa Hỏa

Lộ Lộ

Phần thưởng thăng cấp 18 - Đại Đô Đốc
 • Nhân vật đạt cấp 18 (Đại Đô Đốc) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đại Đô Đốc
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Đô Đốc sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đại Đô Đốc Giáp
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Đại Đô Đốc Thủ
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Đại Đô Đốc Ngoa
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Đại Đô Đốc Đai
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Túi Đá Quý
02 Mặc định Khóa 100% nhận
6
Thẻ Kho Báu Viêm Đế
03 Mặc định Khóa 100% nhận
7
Chứng Nhận Đô Đốc
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Đô Đốc sẽ ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Giáp
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
3
Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Đai
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
5
Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
6
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Thủ
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
7
Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
8
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên

Phần thưởng thăng cấp 20 - Đại Nguyên Soái
 • Nhân vật đạt cấp 20 (Tam Quân Đại Nguyên Soái) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Túi Thượng Cổ
01 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Túi Đá Quý
02 Mặc định Khóa 100% nhận
3
Túi Cánh Hấp Dẫn
01 Mặc định Khóa 100% nhận
4
Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
01 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Chứng Nhận Nguyên Soái
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm sau:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Giáp
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
3
Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Đai
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
5
Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
6
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Thủ
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
7
Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
8
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên

Phần thưởng thăng cấp 22 - Thứ Sử
 • Nhân vật đạt cấp 22 (Thứ Sử) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Thứ Sử
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thứ Sử sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Phượng Hoàng Khấp Thế Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Phượng Hoàng Khấp Thế Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Phượng Hoàng Khấp Thế Đai (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Phượng Hoàng Khấp Thế Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Phượng Vũ Liên (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Nhẫn Phượng Huyết (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
7
Chứng Nhận Thứ Sử
01 Mặc định Khóa 100% nhận

 • Khi mở Quà Tân Binh Thứ Sử sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Giáp
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
3
Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Đai
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
5
Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
6
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Thủ
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
7
Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
8
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên

Phần thưởng thăng cấp 23 - Châu Mục
 • Nhân vật đạt cấp 23 (Châu Mục) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Châu Mục
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Châu Mục sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Dung Nham Tinh Linh (Bài) (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Đoạn Nham Dung Thạch (Sức) (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài) (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Đá Tinh Luyện-Cam
05 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Chứng Nhận Châu Mục
01 Mặc định Khóa 100% nhận

Dung Nham Tinh Linh (Bài), Đoạn Nham Dung Thạch (Sức) và Ngọn Lửa Cháy Thành (Đài)

 • Khi mở Quà Tân Binh Châu Mục sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Giáp
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
3
Vô Địch Chiến Quỷ Đai (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Đai
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
5
Vô Địch Chiến Quỷ Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
6
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Thủ
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên
7
Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
8
Sách Tạo Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa
01 Mặc định Khóa Ngẫu nhiên

Phần thưởng thăng cấp 24 - Chư Hầu
 • Nhân vật đạt cấp 24 (Chư Hầu) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Chư Hầu
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Chư Hầu sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đá Tinh Luyện-Cam
10 Mặc định Khóa 100% nhận
2
Đá Tinh Luyện-Vàng
05 Mặc định Không Khóa 100% nhận
3
Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
03 Mặc định Không Khóa 100% nhận
4
Thẻ Kho Báu Lữ Bố
01 Mặc định Khóa 100% nhận
5
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
05 Mặc định Khóa 100% nhận
6
Chứng Nhận Chư Hầu
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Chư Hầu sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
3
Phượng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên
4
Gai Hỏa Long (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa Ngẫu nhiên

Hỏa Dung Nham Dực

Dục Hỏa Cuồng Sư

Phượng Vũ Cửu Thiên

Phần thưởng thăng cấp 25 - Thế Tử
 • Nhân vật đạt cấp 25 (Thế Tử) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Thế Tử
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Thế Tử sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Chân Viêm*Niên Thú Trảo
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Chứng Nhận Thế Tử
01 Mặc Định Khóa 100% nhận

Chân Viêm * Cát Tường Như Ý

Chân Viêm * Hỷ Khí Dương Dương

Chân Viêm * Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm * Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm * Niên Thú Trảo

 • Khi mở Quà Tân Binh Thế Tử sẽ ngẫu nhiên nhận được thêm 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Túi Trang Phục Đổng Quân
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
2
Túi Thượng Cổ
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
3
Đá Tinh Luyện-Vàng
10 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
4
Thẻ Kho Báu Lữ Bố
03 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
Phần thưởng thăng cấp 26 - Vua
 • Nhân vật đạt cấp 26 (Vua) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Vua
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Vua sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
6
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
7
Chứng Nhận Vua
01 Mặc định Khóa 100% nhận

 • Khi mở Quà Tân Binh Vua sẽ ngẫu nhiên nhận được thêm 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
2
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
3
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
4
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên
5
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Không Khóa Ngẫu nhiên

Đổng Quân * Tử Kim Cung

Đổng Quân * Lục Thần Bút

Đổng Quân * Vạn Tượng Song Sát

Đổng Quân * Ô Bàng Phủ

Đổng Quân * Tử Lang Nha

Phần thưởng thăng cấp 27 - Hoàng Đế
 • Nhân vật đạt cấp 27 (Hoàng Đế) nhận được:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Quà Tân Binh Hoàng Đế
01 Mặc định Khóa 100% nhận
 • Khi mở Quà Tân Binh Hoàng Đế sẽ chắn chắn nhận được tất cả:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
2
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
3
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
4
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận
5
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh viễn Khóa 100% nhận

Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn)

 • Khi mở Quà Tân Binh Hoàng Đế sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các vật phẩm bên dưới:
SttVật phẩmSố lượngThời hạnTính chấtXác suất
1
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh Viễn Khóa Ngẫu nhiên
2
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)
01 Vĩnh Viễn Khóa Ngẫu nhiên

Chí Tôn Ma Tê(vĩnh viễn)

Phệ Thần Dực (vĩnh viễn)

Lưu ý

 • Ứng với mỗi cấp nhận thưởng chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.