Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CODE CỦ HÀNH LỆNH 6 - QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 123 TRIỆU VNĐ

LẦN ĐẦU TIÊN TẶNG TRANG BỊ HOÀNG KIM THẦN HOÀNG VĨNH VIỄN

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ MỖI NGÀY, MỖI TUẦN VÀ MỖI KHI LÊN CẤP, THƯỞNG LIÊN TỤC TRONG 60 NGÀY

NGƯỜI CHƠI MỚI & CŨ ĐỀU ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG!

Tân Binh nhận thưởng khi lên cấp
Cấp 2 Cấp 4 Cấp 6 Cấp 8 Cấp 10 Cấp 12 Cấp 14 Cấp 16 Cấp 18
Cấp 20 Cấp 22 Cấp 23 Cấp 24 Cấp 25 Cấp 26 Cấp 27 Cấp 28  

Quà tặng mỗi ngày

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Ngày 6 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01)
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Ngày 6

1x Tích Lũy Hoàn-Lục
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Da Nhỏ
(Vĩnh Viễn, không khóa)

1x Thẻ Nguyên Bảo
(Vĩnh Viễn, không khóa)

3x Chuyển Sinh Kim Đơn (1 ngày) (
khóa)

3x Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) (
khóa)

3x Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) (
khóa)

1x Kính Phóng To-Thường (3 ngày)
(khóa)
   

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

 • Mỗi tuần chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Tuần 6 một lần duy nhất (có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật, làm mới lại sau 23h59' ngày Chủ Nhật hàng tuần, vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Tuần 6

1x Thẻ Quân Lương
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Binh Sĩ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Hội viên VIP (7 ngày)
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Khoáng Động
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
(14 ngày, khóa)
     

Quà tặng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

 • Trong 3 ngày cuối tuần, mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Cuối Tuần 6 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 6

1x Tăng Diệt Thủ Lĩn
h (1 ngày, khóa)

1x Tăng Tích Lũy
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Kinh Nghiệm (1 ngày,
khóa)

1x Tăng Rớt Bảo
(1 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 6

1x Hấp Dẫn Đơn-Lục
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Lam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Cam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Cam (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
(vĩnh viễn, khóa)

1x Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
(vĩnh viễn, khóa)

1x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
(vĩnh viễn, khóa)
   

Phần thưởng Tân Binh thăng cấp

Phần thưởng thăng cấp 2 - Dân
 • Nhân vật đạt cấp 4 (Dân) nhận được Quà Tân Binh Dân 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Dân 6

1x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Công Khải (+5) (15 ngày,
khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (+5) (15 ngày, khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (+5) (15 ngày, khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (+10) (15 ngày,
khóa)

1x Hoàng Cân*Địa Công Liên (+10) (15 ngày, khóa)

1x Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (+10) (15 ngày, khóa)

1x Dục Sương Kiếm
(7 ngày, khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn
(7 ngày, khóa)

1x Băng Giám Kích
(7 ngày, khóa)

1x Băng Tuyết Thán
(7 ngày, khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo
(7 ngày, khóa)

1x Bạch Hổ Thú Cưỡi
(7 ngày, khóa)

1x Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ
(7 ngày, khóa)

1x Củ Hành Dân 6
(60 ngày, khóa)
 
Phần thưởng thăng cấp 4 - Hương Hào
 • Nhân vật đạt cấp 4 (Hương Hào) nhận được Quà Tân Binh Hương Hào 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hương Hào 6

3x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Lệnh Bài Thần Binh (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Loa Nhỏ-Vàng (10 cái) (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Hương Hào 6 (60 ngày,
khóa)
     
Phần thưởng thăng cấp 6 - Môn Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 6 (Môn Tướng) nhận được Quà Tân Binh Môn Tướng 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Môn Tướng 6

1x Thẻ May Mắn Ngâm Long Song Hàn
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Chứng Nhận Thục (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Chứng Nhận Ngụy (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Chứng Nhận Ngô (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Môn Tướng 6 (60 ngày,
khóa)
     
Phần thưởng thăng cấp 8 - Phó Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 8 (Phó Tướng) nhận được Quà Tân Binh Phó Tướng 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Phó Tướng 6

1x Quan Ấn Võ Tướng
(Vĩnh viễn, khóa)

30x Hoa Tươi (Vĩnh viễn,
khóa)

30x Trứng Gà (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Phó Tướng 6 (60 ngày,
khóa)
     
Phần thưởng thăng cấp 10 - Đại Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 10 (Đại Tướng) nhận được Quà Tân Binh Đại Tướng 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Tướng 6

1x Thẻ Vũ Khí
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Kho Báu Hoàng Cân (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Anh Hùng-Mê(Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Đại Tướng 6 (60 ngày,
khóa)
     
Phần thưởng thăng cấp 12 - Đô Úy
 • Nhân vật đạt cấp 12 (Đô Úy) nhận được Quà Tân Binh Đô Úy 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đô Úy 6

1x Thẻ Cánh
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Thú Cưỡi (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Bao Củ Hành-Cam 3 (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày,
khóa)

1x Củ Hành Đô Úy 6 (60 ngày,
khóa)
     
Phần thưởng thăng cấp 14 - Ngũ Quan Trung Lang Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 14 (Ngũ Quan Trung Lang Tướng) nhận được Quà Tân Binh Ngũ Quan 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Ngũ Quan 6

1x Trung Lang Tướng Y
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Trung Lang Tướng Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Trung Lang Tướng Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Trung Lang Tướng Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Trung Lang Tướng Liên
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Nhẫn Trung Lang Tướng (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Đá May Mắn
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Thẻ Thủ Hộ
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Trung Lang 6 (60 ngày,
khóa)
   
Phần thưởng thăng cấp 16 - Ngũ Hổ Thượng Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 16 (Ngũ Hổ Thượng Tướng) nhận được Quà Tân Binh Thượng Tướng 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thượng Tướng 6

3x Sổ Thẻ Hiếm
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (Vĩnh viễn,
khóa)

10x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Túi Bách Bảo
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Thượng Tướng 6
(60 ngày, khóa)
     
Ngẫu nhiên nhận thưởng 01 món trong Quà Tân Binh Thượng Tướng 6

1x Tặc Vương Trác Trác
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Trương Giác Hóa Ma-Bảo Bảo (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Viêm Ma Bảo Bảo (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Viêm Đế Bảo Bảo
(Vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 18 - Đại Đô Đốc
 • Nhân vật đạt cấp 18 (Đại Đô Đốc) nhận được Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 6

1x Đại Đô Đốc Giáp
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đại Đô Đốc Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đại Đô Đốc Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đại Đô Đốc Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Đá May Mắn
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Kho Báu Viêm Đế
(Vĩnh viễn, khóa)

1x hẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Đô Đốc 6 (60 ngày,
khóa)
   
Phần thưởng thăng cấp 20 - Tam Quân Đại Nguyên Soái
 • Nhân vật đạt cấp 20 (Tam Quân Đại Nguyên Soái) nhận được Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 6

1x Túi Thượng Cổ
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Túi Cánh Hấp Dẫn (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Nguyên Soái 6
(30 ngày, khóa)
     
Phần thưởng thăng cấp 22 - Thứ Sử
 • Nhân vật đạt cấp 22 (Thứ Sử) nhận được Quà Tân Binh Thứ Sử 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thứ Sử 6

1x Hoàng Cân*Thiên Công Khải
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Địa Công Liên
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Thứ Sử 6 (60 ngày,
khóa)
 
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Thứ Sử 6

1x Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa
(Vĩnh viễn, khóa)

1x La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa
(Vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 23 - Châu Mục
 • Nhân vật đạt cấp 23 (Châu Mục) nhận được Quà Tân Binh Châu Mục 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Châu Mục 6

1x Hoan Hô Thắng Lợi (Đài)
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoan Hô Thắng Lợi (Sức) (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Hoan Hô Thắng Lợi (Bài) (Vĩnh viễn,
khóa)

5x Đá Tinh Luyện-Cam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Châu Mục 6
(60 ngày, khóa)
     
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Châu Mục 6

1x Vô Địch Chiến Quỷ Thủ
(Vĩnh viễn, khóa)

1x La Sinh Ngự Ma Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Trọc (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích
(Vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 24 - Chư Hầu
 • Nhân vật đạt cấp 24 (Chư Hầu) nhận được Quà Tân Binh Chư Mục 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Chư Hầu 6

10x Đá Tinh Luyện-Cam
(Vĩnh viễn, khóa)

5x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Anh Hùng Hoàng Kim-Mê (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Kho Báu Lữ Bố
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Yêu Hồ
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Chư Hầu 6 (60 ngày,
khóa)
   
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Chư Hầu 6

1x Thảm Bay Ba Tư
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Cánh Thiên Sứ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Dục Hỏa Cuồng Sư
(Vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Chư Hầu 6

1x Vô Địch Chiến Quỷ Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

1x La Sinh Ngự Ma Đai (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Đai (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yê
(Vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 25 - Thế Tử
 • Nhân vật đạt cấp 25 (Thế Tử) nhận được Quà Tân Binh Thế Tử 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thế Tử 6

1x Lôi Đình Phong Kiếm
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Viêm Long Khô Cốt
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Bí Thiểm Vô Song
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Thế Tử 6 (60 ngày,
khóa)
   
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Thế Tử 6

1x Túi Trang Bị Bạch Hổ
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Túi Thượng Cổ (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Kho Báu Lữ Bố
(Vĩnh viễn, khóa)

10x Đá Tinh Luyện-Vàng
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Song Ngư(60 ngày,
khóa)

1x Vô Địch Chiến Quỷ Giáp (Vĩnh viễn,
khóa)

3x La Sinh Ngự Ma Khải
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Linh Uy Thần Hựu Bà
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (vĩnh viễn,
khóa)
   
Phần thưởng thăng cấp 26 - Vua
 • Nhân vật đạt cấp 26 (Vua) nhận được Quà Tân Binh Vua 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Vua 6

1x Đổng Quân*Hắc Ám Giáp
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Vua 6 (60 ngày,
khóa)
 
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Vua 6

1x Đổng Quân*Tử Kim Cung
(Vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn,
không khóa)

1x Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn,
không khóa)

1x Đổng Quân*Ô Bàn Phủ
(Vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Tử Lang Nha
(Vĩnh viễn, không khóa)
     
Phần thưởng thăng cấp 27 - Hoàng Đế
 • Nhân vật đạt cấp 27 (Hoàng Đế) nhận được Quà Tân Binh Hoàng Đế 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 6

1x Dục Sương Kiếm
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Băng Giám Kích (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Băng Tuyết Thán
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo
(Vĩnh viễn, khóa)

7x Đá Tinh Luyện-Ám Kim (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Hoàng Đế 6 (60 ngày,
không khóa)
 
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 6

1x Chí Tôn Ma Tê
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 28 - Tiên Nhân
 • Nhân vật đạt cấp 28 (Tiên Nhân) nhận được Quà Tân Binh Tiên Nhân 6. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Tiên Nhân 6

1x Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khả
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Song Ngư (60 ngày,
không khóa)
 

Lưu ý

 • Ứng với mỗi cấp nhận thưởng chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.

Hình ảnh minh họa phần thưởng

  • Bộ trang bị Hoàng Kim Thần Hoàng, với các thông số Thần Binh cực VIP:

Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh Viễn)

Chí Tôn Ma Tê (vĩnh viễn)

Phệ Thần Dực (vĩnh viễn)

 • Tích lũy các Mảnh Trang Bị Bạch Hổ nhận được các loại trang bị Hoàng Kim Bạch Hổ.

Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Vô Phách Kim Ngoa (vĩnh viễn)

 • Cấp 26 - Vua ngẫu nhiên nhận được các loại trang bị thuộc bộ Đổng Quân*

 • Cấp 26 - Vua chắc chắn nhận được các loại trang bị thuộc bộ Đổng Quân* bên dưới:

Đổng Quân * Tử Kim Cung

Đổng Quân * Lục Thần Bút

Đổng Quân * Vạn Tượng Song Sát

Đổng Quân * Ô Bàng Phủ

Đổng Quân * Tử Lang Nha

 • Cấp 27 - Hoàng Đế nhận được các loại trang bị Hoàng Kim VIP.

Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (vĩnh viễn)