Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CODE CỦ HÀNH LỆNH 6 - QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 123 TRIỆU VNĐ

LẦN ĐẦU TIÊN TẶNG TRANG BỊ HOÀNG KIM THẦN HOÀNG VĨNH VIỄN

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ MỖI NGÀY, MỖI TUẦN VÀ MỖI KHI LÊN CẤP, THƯỞNG LIÊN TỤC TRONG 60 NGÀY

NGƯỜI CHƠI MỚI & CŨ ĐỀU ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG!

Quà tặng mỗi ngày

  • Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng Quà Tiền Bối Mỗi Ngày 6 một lần duy nhất (thời hạn: 10 ngày, vật phẩm khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tiền Bối Mỗi Ngày 6

5x Hoa Tươi
(Vĩnh Viễn, khóa)

5x Trứng Gà
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Bình Châu Báu Bạch Kim
(30 ngày, khóa)

3x Bình Châu Báu Thi Đấu
(30 ngày, khóa)

3x Đá Tinh Luyện-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Kinh Nghiệm Hoàn-Lam (
Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) (
Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) (30 ngày,
khóa)

1x Lệnh Bài Thần Binh (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Túi Vải Nhỏ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Nguyên Bảo (Vĩnh viễn, không
khóa)

1x Tăng Rớt Bảo (1 ngày,
khóa)

1x Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày,
khóa)

1x Củ Hành Lệnh Bài 6 (180 ngày,
khóa)
 

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

  • Mỗi tuần chỉ có thể nhận thưởng Quà Tiền Bối Mỗi Tuần 6 một lần duy nhất (vật phẩm khóa, hạn dùng 1 ngày).
  • Có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật , làm mới sau 23h59' ngày chủ nhật hàng tuần.
100% nhận thưởng từ Quà Tiền Bối Mỗi Tuần 6

5x Loa Nhỏ-Vàng
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Thẻ Quân Lương
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Binh Sĩ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Túi Đá Quý (
Vĩnh viễn, khóa)

1xThẻ Kho Báu Khoáng Động (
Vĩnh viễn, khóa)

1x Hội viên VIP (7 ngày) (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) (Vĩnh viễn,
khóa)
   
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tiền Bối Mỗi Tuần 6

1x Túi Trang Bị Bạch Hổ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Túi Trang Phục Đổng Quân
(Vĩnh Viễn, khóa)

1 Hấp Dẫn Đơn-Tím
(Vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

  • Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng Quà Tiền Bối Cuối Tuần 6 một lần duy nhất (vật phẩm khóa, hạn dùng 1 ngày).
  • Nhận thưởng 3 ngày liên tục.
100% nhận thưởng từ Quà Tiền Bối Cuối Tuần 6

1x Đá May Mắn
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày,
khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
14 ngày, khóa)

1x Tăng Diệt Thủ Lĩnh
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Tích Lũy
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Kinh Nghiệm
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Rớt Bảo
(1 ngày, khóa)

1x Tranh Đoạt Lệnh (7 ngày,
khóa)

1x Chìa Khóa Vạn Năng-Cao (Vĩnh viễn,
khóa)
   

Phần thưởng thu thập Củ Hành Lệnh Bài 6

Tiêu hao 10 Củ Hành Lệnh Bài 6
100% nhận thưởng khi tiêu hao 10 Củ Hành Lệnh Bài 6

1x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thiên Phú Đơn (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ
(Vĩnh viễn, khóa)
     
Tiêu hao 30 Củ Hành Lệnh Bài
100% nhận thưởng khi tiêu hao 30 Củ Hành Lệnh Bài 6

3x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Đá Tinh Luyện-Cam
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Hấp Dẫn Đơn-Lam (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Lữ Mộng Như Quan Ấn
(7 ngày, khóa)
     
Tiêu hao 60 Củ Hành Lệnh Bài:
100% nhận thưởng khi tiêu hao 60 Củ Hành Lệnh Bài 6

3x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Đá May Mắn
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn,
khóa)

10x Đá Tinh Luyện-Cam (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Võ Tướng
(7 ngày, khóa)
     
Tiêu hao 90 Củ Hành Lệnh Bài:
100% nhận thưởng khi tiêu hao 90 Củ Hành Lệnh Bài 6

5x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

5x Đá May Mắn
(Vĩnh Viễn, khóa)

5x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn,
khóa)

10x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Tướng Truyền Thuyết
(Vĩnh viễn, khóa)
     
Tiêu hao 120 Củ Hành Lệnh Bài:
100% nhận thưởng khi tiêu hao 120 Củ Hành Lệnh Bài 6

5x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Túi Gấm Kim
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Triệu Hồi Kim Phong Hàn Ngọc (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Song Ngư
(60 ngày, khóa)
     
Tiêu hao 150 Củ Hành Lệnh Bài:
100% nhận thưởng khi tiêu hao 150 Củ Hành Lệnh Bài 6

5x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Củ Hành Song Ngư
(60 ngày, khóa)

1x Lữ Mộng Như Quan Ấn (Vĩnh viễn,
khóa)

5x Thẻ Triệu Hồi Kim Phong Hàn Ngọc (Vĩnh viễn,
khóa)

5x Thẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn,
khóa)
     

Hình ảnh minh họa phần thưởng

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

  • Quà Tặng Tiền Bối Mỗi Tuần 1 - Người chơi mở túi Trang Phục Đổng Quân nhận được nhận bộ trang bị Đổng Quân bên dưới.