Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CODE QUÀ TUYỂN THỦ

PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN DÀNH CHO TUYỂN THỦ MỖI TUẦN

Nguồn gốc

Tham gia giải đấu của game sẽ nhận được code Củ Hành Tuyển Thủ, nhập code trong game sẽ nhận được Củ Hành Tuyển Thủ.

Quà tặng tuyển thủ mỗi tuần.

  • Nhân vật có Củ Hành Tân Binh 7 hoặc Củ Hành Tiền Bối 7, và có Củ Hành Tuyển Thủ trong hành trang. Mỗi tuần tối đa 1 lần, nhận được:
100% nhận thưởng từ Quà Tuyển Thủ Thi Đấu

1x Thẻ Quân Lương
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Binh Sĩ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x 100 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)

1x Thẻ May Mắn Dục Sương Kiếm
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Hoàng Kim Chùy (7 ngày
, khóa)