Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CODE CỦ HÀNH LỆNH 7 - QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 125 TRIỆU VNĐ

TẶNG VŨ KHÍ HOÀNG KIM KIM*BĂNG SIÊU VIP

Lên cấp 25 nhận ngay TRANG PHỤC ĐỔNG QUÂN

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ MỖI NGÀY, MỖI TUẦN VÀ MỖI KHI LÊN CẤP, THƯỞNG LIÊN TỤC TRONG 60 NGÀY

NGƯỜI CHƠI MỚI & CŨ ĐỀU ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG!

Tân Binh nhận thưởng khi lên cấp
Cấp 2 Cấp 4 Cấp 6 Cấp 8 Cấp 10 Cấp 12 Cấp 14 Cấp 16 Cấp 18
Cấp 20 Cấp 22 Cấp 23 Cấp 24 Cấp 25 Cấp 26 Cấp 27 Cấp 28

Quà tặng mỗi ngày

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Ngày 7 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01)
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Ngày 7

1x Tích Lũy Hoàn-Lục
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Da Nhỏ
(Vĩnh Viễn, không khóa)

1x Thẻ Nguyên Bảo
(Vĩnh Viễn, không khóa)

3x Chuyển Sinh Kim Đơn (1 ngày) (
khóa)

3x Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) (
khóa)

3x Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) (
khóa)

1x Kính Phóng To-Thường (3 ngày)
(khóa)

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

 • Mỗi tuần chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Tuần 7 một lần duy nhất (có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật, làm mới lại sau 23h59' ngày Chủ Nhật hàng tuần, vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Tuần 7

1x Thẻ Quân Lương
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Binh Sĩ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Hội viên VIP (7 ngày)
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Khoáng Động
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
(14 ngày, khóa)

Quà tặng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

 • Trong 3 ngày cuối tuần, mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Cuối Tuần 7 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 7

1x Tăng Diệt Thủ Lĩn
h (1 ngày, khóa)

1x Tăng Tích Lũy
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Kinh Nghiệm (1 ngày,
khóa)

1x Tăng Rớt Bảo
(1 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 7

1x Hấp Dẫn Đơn-Lục
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Lam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Cam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
(vĩnh viễn, khóa)

1x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
(vĩnh viễn, khóa)

1x Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
(vĩnh viễn, khóa)
 

Phần thưởng Tân Binh thăng cấp

Phần thưởng thăng cấp 2 - Dân
 • Nhân vật đạt cấp 2 (Dân) nhận được Quà Tân Binh Dân 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Dân 7

3x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (+10) (7 ngày, Khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Thủ (+10) (7 ngày, khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (+10) (7 ngày, khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (+10) (7 ngày,
khóa)

1x Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (+10)(7 ngày, khóa)

1x Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn(+10)(7 ngày, khóa)

1x Dục Sương Kiếm
(7 ngày, khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn
(7 ngày, khóa)

1x Băng Giám Kích
(7 ngày, khóa)

1x Băng Tuyết Thán
(7 ngày, khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo
(7 ngày, khóa)

1x Thỏ Thiên Sứ (7 ngày
, khóa)

1x Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (7 ngày
, khóa)

1x Quái Thú Long Long (7 ngày
, khóa)

1x Củ Hành Dân 7
(60 ngày, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 4 - Hương Hào
 • Nhân vật đạt cấp 4 (Hương Hào) nhận được Quà Tân Binh Hương Hào 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hương Hào 7

3x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
(14 ngày, khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Loa Nhỏ-Vàng (10 cái) (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Hương Hào 7 (60 ngày,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 6 - Môn Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 6 (Môn Tướng) nhận được Quà Tân Binh Môn Tướng 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Môn Tướng 7

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
(14 ngày, khóa)

Hội viên VIP (7 ngày,
khóa)

1x Giảm Chiến Bại (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Giảm Chạy Trốn (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Môn Tướng 7 (60 ngày,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 8 - Phó Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 8 (Phó Tướng) nhận được Quà Tân Binh Phó Tướng 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Phó Tướng 7

1x Quan Ấn Võ Tướng
(Vĩnh viễn, khóa)

30x Hoa Tươi (Vĩnh viễn,
khóa)

30x Trứng Gà (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Hấp Dẫn Đơn-Tím (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Phó Tướng 7 (60 ngày,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 10 - Đại Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 10 (Đại Tướng) nhận được Quà Tân Binh Đại Tướng 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Tướng 7

1x Thẻ Vũ Khí
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Tướng Sử Thi Tự Chọn (7 ngày,
khóa)

1x Củ Hành Đại Tướng 7 (60 ngày,
khóa)

Thẻ Tướng Sử Thi Tự Chọn

Phần thưởng thăng cấp 12 - Đô Úy
 • Nhân vật đạt cấp 12 (Đô Úy) nhận được Quà Tân Binh Đô Úy 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đô Úy 7

1x Thẻ Cánh
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Thú Cưỡi (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Anh Hùng-Mê (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Túi Quà Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (30 ngày,
khóa)

1x Củ Hành Đô Úy 7 (60 ngày,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 14 - Ngũ Quan Trung Lang Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 14 (Ngũ Quan Trung Lang Tướng) nhận được Quà Tân Binh Trung Lang 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Trung Lang 7

1x Trung Lang Tướng Y
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Trung Lang Tướng Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Trung Lang Tướng Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Trung Lang Tướng Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Trung Lang Tướng Liên
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Nhẫn Trung Lang Tướng (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Đá May Mắn
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Thẻ Thủ Hộ
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Trung Lang 7 (60 ngày,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 16 - Ngũ Hổ Thượng Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 16 (Ngũ Hổ Thượng Tướng) nhận được Quà Tân Binh Thượng Tướng 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thượng Tướng 7

3x Sổ Thẻ Hiếm
(7 Ngày, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (Vĩnh viễn,
khóa)

5x Hoàng Kim Chùy (7 ngày,
khóa)

1x Bạch Kim Chùy (7 ngày
, khóa)

1x Củ Hành Thượng Tướng 7
(60 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng 01 món trong Quà Tân Binh Thượng Tướng 7

1x Hồ Điệp Khả Khả
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Ma Ngưu Mưu Mưu (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Chu Tước Manh Manh (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Chu Tước Đồng Đồng
(Vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 18 - Đại Đô Đốc
 • Nhân vật đạt cấp 18 (Đại Đô Đốc) nhận được Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 7

1x Đại Đô Đốc Giáp
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đại Đô Đốc Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đại Đô Đốc Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đại Đô Đốc Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Đá May Mắn
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Lữ Bố
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Đô Đốc 7 (60 ngày,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 20 - Tam Quân Đại Nguyên Soái
 • Nhân vật đạt cấp 20 (Tam Quân Đại Nguyên Soái) nhận được Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 7

1x Túi Đạo Cụ Sử Thi Tự Chọn (7 ngày
, khóa)

3x Túi Đá Quý (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Tướng Truyền Thuyết Tự Chọn (7 ngày
khóa)

1x Thẻ Kho Báu Lữ Bố
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Nguyên Soái 7
(30 ngày, khóa)

Túi Đạo Cụ Sử Thi Tự Chọn (Trang bị vĩnh viễn)

Thẻ Tướng Truyền Thuyết Tự Chọn

Phần thưởng thăng cấp 22 - Thứ Sử
 • Nhân vật đạt cấp 22 (Thứ Sử) nhận được Quà Tân Binh Thứ Sử 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thứ Sử 7

1x Hoàng Cân*Thiên Công Khải
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Địa Công Liên
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Thứ Sử 7 (60 ngày,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 23 - Châu Mục
 • Nhân vật đạt cấp 23 (Châu Mục) nhận được Quà Tân Binh Châu Mục 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Châu Mục 7

1x Chiến Vô Chỉ Kính (Đài)
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Chiến Vô Chỉ Kính (Bài) (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Chiến Vô Chỉ Kính (Sức)) (Vĩnh viễn,
khóa)

5x Đá Tinh Luyện-Cam
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Châu Mục 7
(60 ngày, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 24 - Chư Hầu
 • Nhân vật đạt cấp 24 (Chư Hầu) nhận được Quà Tân Binh Chư Mục 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Chư Hầu 7

10x Đá Tinh Luyện-Cam
(Vĩnh viễn, khóa)

5x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Tướng Truyền Thuyết (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Kho Báu Lữ Bố
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Tử Hoàng
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Chư Hầu 7 (60 ngày,
khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Chư Hầu 7

1x Quỷ Mã Vô Tung
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Tê Giác Đáng Sợ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Dục Hỏa Cuồng Sư
(Vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 25 - Thế Tử
 • Nhân vật đạt cấp 25 (Thế Tử) nhận được Quà Tân Binh Thế Tử 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thế Tử 7

1x Đổng Quân*Hắc Ám Giáp
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Sách Chọn Thẻ Tướng Truyền Thuyết
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Thế Tử 7 (60 ngày,
khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Thế Tử 7

1x Túi Trang Bị Bạch Hổ
(Vĩnh viễn, Không khóa)

1x Túi Trang Bị Chu Tước (Vĩnh viễn,
Không khóa)

1x Túi Trang Bị Huyền Vũ (Vĩnh viễn,
Không khóa)

1x Củ Hành Dê
(60 ngày, khóa)

1x 300 Củ Khóa
(07 Ngày, khóa)

1x 500 Củ Khóa (07 Ngày,
khóa)

1x 700 Củ Khóa (07 Ngày,
khóa)

1x 9999 Củ Khóa
(07 Ngày, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 26 - Vua
 • Nhân vật đạt cấp 26 (Vua) nhận được Quà Tân Binh Vua 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Vua 7

1x Thế Tử Giáp (Vĩnh viễn)
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thế Tử Thủ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thế Tử Chiến Ngoa (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thế Tử Đai
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Vua 7 (60 ngày,
khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Vua 7

1x Đổng Quân*Lục Thần Bút
(Vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn,
không khóa)

1x Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn,
không khóa)

1x Đổng Quân*Tử Kim Cung
(Vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Tử Lang Nha
(Vĩnh viễn, không khóa)

1x Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử
(Vĩnh viễn, không khóa)

1x 7777 Củ Khóa
(07 Ngày, khóa)

1x 9999 Củ Khóa
(07 Ngày, khóa)
Phần thưởng thăng cấp 27 - Hoàng Đế
 • Nhân vật đạt cấp 27 (Hoàng Đế) nhận được Quà Tân Binh Hoàng Đế 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 7

1x Dục Sương Kiếm
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Băng Giám Kích (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Băng Tuyết Thán
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo
(Vĩnh viễn, khóa)

7x Đá Tinh Luyện-Ám Kim (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Hoàng Đế 7 (60 ngày,
khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 7

1x Gấu Trúc Nhào Lộn
(Vĩnh viễn, khóa)

1x Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn,
khóa)
Phần thưởng thăng cấp 28 - Tiên Nhân
 • Nhân vật đạt cấp 28 (Tiên Nhân) nhận được Quà Tân Binh Tiên Nhân 7. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Tiên Nhân 7

3x Kim Băng Thần Thạch
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Túi Chọn Quyển Đạo Cụ Vàng +10 (7 ngày,
khóa)

5x Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày,
khóa)

1x Củ Hành Dê
 (60 Ngày, khóa)


Kim Băng Thần Thạch, nguyện liệu cần thiết để ghép vũ khí Kim Băng

Lưu ý

 • Ứng với mỗi cấp nhận thưởng chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.

Hình ảnh minh họa phần thưởng

  • Bộ vũ khí Hoàng Kim Kim*Băng, với các thông số Thần Binh cực VIP:

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh Viễn)

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Gấu Trúc Nhào Lộn (vĩnh viễn)

Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (vĩnh viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)

 • Cấp 25 Thế Tử - Ngẫu nhiên nhận được các loại trang bị thuộc bộ Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Vô Phách Kim Ngoa (vĩnh viễn)

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (vĩnh viễn)

 • Cấp 25 - Thế Tử chắc chắn nhận được các loại trang bị thuộc bộ Đổng Quân*

 • Cấp 26 - Vua chắc chắn nhận được các loại trang bị thuộc bộ Thế Tử bên dưới:

Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)

Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)

Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)

Tê Giác Đáng Sợ (Vĩnh viễn)

Bộ Bài- Đài- Sức Chiến Vô Chỉ Kính

Hồ Điệp Khả Khả

Ma Ngưu Mưu Mưu

Chu Tước Manh Manh

Chu Tước Đồng Đồng