Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CODE CỦ HÀNH LỆNH 7 - QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 125 TRIỆU VNĐ

TẶNG VŨ KHÍ HOÀNG KIM KIM*BĂNG SIÊU VIP

Lên cấp 25 nhận ngay TRANG PHỤC ĐỔNG QUÂN

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ MỖI NGÀY, MỖI TUẦN VÀ MỖI KHI LÊN CẤP, THƯỞNG LIÊN TỤC TRONG 60 NGÀY

NGƯỜI CHƠI MỚI & CŨ ĐỀU ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG!

Quà tặng mỗi ngày

  • Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng Quà Tiền Bối Mỗi Ngày 7 một lần duy nhất (thời hạn: 1 ngày, vật phẩm khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tiền Bối Mỗi Ngày 7

5x Hoa Tươi
(Vĩnh Viễn, khóa)

5x Trứng Gà
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Bình Châu Báu Bạch Kim
(30 ngày, khóa)

3x Bình Châu Báu Thi Đấu
(30 ngày, khóa)

3x Đá Tinh Luyện-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Kinh Nghiệm Hoàn-Lam (
Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) (
Vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) (30 ngày,
khóa)

1x Lệnh Bài Thần Binh (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Túi Vải Nhỏ (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Nguyên Bảo (Vĩnh viễn, không
khóa)

1x Tăng Rớt Bảo (1 ngày,
khóa)

1x Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày,
khóa)

1x Củ Hành Lệnh Bài 7 (180 ngày,
khóa)

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

  • Mỗi tuần chỉ có thể nhận thưởng Quà Tiền Bối Mỗi Tuần 7 một lần duy nhất (vật phẩm khóa, hạn dùng 1 ngày).
  • Có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật , làm mới sau 23h59' ngày chủ nhật hàng tuần.
100% nhận thưởng từ Quà Tiền Bối Mỗi Tuần 7

5x Loa Nhỏ-Vàng
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
(Vĩnh viễn, khóa)

3x Thẻ Quân Lương
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Binh Sĩ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Túi Đá Quý (
Vĩnh viễn, khóa)

1x Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày
, khóa)

1x Hội viên VIP (7 ngày) (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) (Vĩnh viễn,
khóa)

Phần thưởng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

  • Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng Quà Tiền Bối Cuối Tuần 7 một lần duy nhất (vật phẩm khóa, hạn dùng 1 ngày).
  • Nhận thưởng 3 ngày liên tục.
100% nhận thưởng từ Quà Tiền Bối Cuối Tuần 7

1x Đá May Mắn
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày,
khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng
14 ngày, khóa)

1x Tăng Diệt Thủ Lĩnh
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Tích Lũy
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Kinh Nghiệm
(1 ngày, khóa)

1x Tăng Rớt Bảo
(1 ngày, khóa)

1x Tranh Đoạt Lệnh (7 ngày,
khóa)

1x Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày,
khóa)

Phần thưởng thu thập Củ Hành Lệnh Bài 7

Tiêu hao 10 Củ Hành Lệnh Bài 7, mỗi ngày nhận tối đa 1 lần
100% nhận thưởng khi tiêu hao 10 Củ Hành Lệnh Bài 7

1x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thiên Phú Đơn (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ)
(Vĩnh viễn, khóa)
Tiêu hao 30 Củ Hành Lệnh Bài, mỗi tuần nhận tối đa 1 lần
100% nhận thưởng khi tiêu hao 30 Củ Hành Lệnh Bài 7

3x Tích Lũy Hoàn-Lam
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Đá Tinh Luyện-Cam
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn,
khóa)

3x Hấp Dẫn Đơn-Lam (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Chu Thương Quan Ấn
(7 ngày, khóa)
Tiêu hao 60 Củ Hành Lệnh Bài, mỗi tuần nhận tối đa 1 lần
100% nhận thưởng khi tiêu hao 60 Củ Hành Lệnh Bài 7

3x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Đá May Mắn
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn,
khóa)

10x Đá Tinh Luyện-Cam (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Võ Tướng
(Vĩnh viễn, khóa)
Tiêu hao 90 Củ Hành Lệnh Bài, Chỉ nhận 1 lần duy nhất
100% nhận thưởng khi tiêu hao 90 Củ Hành Lệnh Bài 7

5x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

5x Đá May Mắn
(Vĩnh Viễn, khóa)

5x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn,
khóa)

10x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Tướng Truyền Thuyết
(Vĩnh viễn, khóa)
Tiêu hao 120 Củ Hành Lệnh Bài, Chỉ nhận 1 lần duy nhất
100% nhận thưởng khi tiêu hao 120 Củ Hành Lệnh Bài 7

5x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

3x Túi Gấm Kim
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Thẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Thẻ Triệu Hồi Kim Phong Hàn Ngọc (Vĩnh viễn,
khóa)

1x Củ Hành Dê
(60 ngày, khóa)
Tiêu hao 150 Củ Hành Lệnh Bài, Chỉ nhận 1 lần duy nhất
100% nhận thưởng khi tiêu hao 150 Củ Hành Lệnh Bài 7

5x Tích Lũy Hoàn-Tím
(Vĩnh Viễn, khóa)

1x Củ Hành Dê
(60 ngày, khóa)

1x Chu Thương Quan Ấn (Vĩnh viễn,
khóa)

5x Thẻ Triệu Hồi Kim Phong Hàn Ngọc (Vĩnh viễn,
khóa)

5x Thẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn,
khóa)