Trang chủ

Về trang đầu

CODE CỦ HÀNH LỆNH 8 - QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 150 TRIỆU VNĐ

TẶNG VŨ KHÍ HOÀNG KIM KIM*BĂNG CỰC HOT

Tặng Cánh Ám Kim MA*NGŨ HÀNH VŨ CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN

Tặng Bộ Trang Bị Ám Kim SÍ HUYẾT SIÊU VIP

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ MỖI NGÀY, MỖI TUẦN VÀ MỖI KHI LÊN CẤP, THƯỞNG LIÊN TỤC TRONG 60 NGÀY

NGƯỜI CHƠI MỚI & CŨ ĐỀU ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG!

Tân Binh nhận thưởng khi lên cấp
Cấp 2 Cấp 4 Cấp 6 Cấp 8 Cấp 10 Cấp 12 Cấp 14 Cấp 16 Cấp 18
Cấp 20 Cấp 22 Cấp 23 Cấp 24 Cấp 25 Cấp 26 Cấp 27 Cấp 28

Quà tặng mỗi ngày (Nhận Tân Binh Lệnh Bài)

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Ngày 8 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01)
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Ngày 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 5 30 ngày Khóa
Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 5 30 ngày Khóa
Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Hấp Dẫn Đơn-Lục 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Da Nhỏ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thánh Móc Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Tân Binh Lệnh Bài 8 1 60 Ngày Khóa

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

 • Mỗi tuần chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Tuần 8 một lần duy nhất (có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật, làm mới lại sau 23h59' ngày Chủ Nhật hàng tuần, vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Tuần 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 3 7 Ngày Khóa
Thảo Phạt Lệnh 3 15 Ngày Khóa
Đá Tinh Luyện-Tím 3 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hội viên VIP (7 ngày) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Khoáng Động 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa

Quà tặng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

 • Trong 3 ngày cuối tuần, mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Cuối Tuần 8 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 8

1x Tăng Diệt Thủ Lĩn
h (1 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
50 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
100 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
500 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
7777 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 1 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 2 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh viễn Khóa

Phần thưởng Tân Binh thăng cấp

Phần thưởng thăng cấp 2 - Dân
 • Nhân vật đạt cấp 2 (Dân) nhận được Quà Tân Binh Dân 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Dân 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Ngọc Thân Mật 40 Vĩnh Viễn Khóa
Kính Phóng To-Siêu 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (+10)(7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn(+10)(7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Chân Long Chích Vũ Kiếm(+10)(7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Liệt Không Chu Tước Trảo(+10)(7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Hán Thiên Chước Địa (+10)(7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Mặc Văn (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Thủy*Nộ Đào Dũng (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Cóc Thần Phong Ba (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Củ Hành Dân 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 4 - Hương Hào
 • Nhân vật đạt cấp 4 (Hương Hào) nhận được Quà Tân Binh Hương Hào 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hương Hào 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh Viễn Khóa
Loa Nhỏ-Vàng (10 cái) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Hương Hào 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 6 - Môn Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 6 (Môn Tướng) nhận được Quà Tân Binh Môn Tướng 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Môn Tướng 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Giảm Chiến Bại 1 Vĩnh Viễn Khóa
Giảm Chạy Trốn 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Môn Tướng 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 8 - Phó Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 8 (Phó Tướng) nhận được Quà Tân Binh Phó Tướng 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Phó Tướng 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Quan Ấn Võ Tướng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoa Tươi 30 Vĩnh Viễn Khóa
Trứng Gà 30 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Phó Tướng 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 10 - Đại Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 10 (Đại Tướng) nhận được Quà Tân Binh Đại Tướng 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Tướng 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Túi Đá Quý 2 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Vũ Khí 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Đại Tướng 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 12 - Đô Úy
 • Nhân vật đạt cấp 12 (Đô Úy) nhận được Quà Tân Binh Đô Úy 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đô Úy 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 3 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Cánh 2 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thú Cưỡi 2 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Đô Úy 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 14 - Ngũ Quan Trung Lang Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 14 (Ngũ Quan Trung Lang Tướng) nhận được Quà Tân Binh Trung Lang 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Trung Lang 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Đoàn Dung*Địa Sát Giáp (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đoàn Dung*Địa Sát Thủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đoàn Dung*Địa Sát Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đoàn Dung*Địa Sát Đai (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đoàn Dung*Địa Sát Trang Sức (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đoàn Dung*Nhẫn Địa Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 3 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Trung Lang 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 16 - Ngũ Hổ Thượng Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 16 (Ngũ Hổ Thượng Tướng) nhận được Quà Tân Binh Thượng Tướng 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thượng Tướng 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 5 30 Ngày Khóa
Củ Hành Thượng Tướng 8 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 01 món trong Quà Tân Binh Thượng Tướng 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Thục Cơ Phi Phi 1 Vĩnh Viễn Khóa
Dê Ngốc Nghếch 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hulk Bảo Bảo 1 Vĩnh Viễn Khóa
Tâm Phật Miêu 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 18 - Đại Đô Đốc
 • Nhân vật đạt cấp 18 (Đại Đô Đốc) nhận được Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
Ngọc Thân Mật 30 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Đô Đốc 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 20 - Tam Quân Đại Nguyên Soái
 • Nhân vật đạt cấp 20 (Tam Quân Đại Nguyên Soái) nhận được Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai  1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 30 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Nguyên Soái 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 22 - Thứ Sử
 • Nhân vật đạt cấp 22 (Thứ Sử) nhận được Quà Tân Binh Thứ Sử 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thứ Sử 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Thiên Công Khải  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Địa Công Liên  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công  1 Vĩnh Viễn Khóa
Thảo Phạt Lệnh 10 15 Ngày Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 30 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Thứ Sử 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 23 - Châu Mục
 • Nhân vật đạt cấp 23 (Châu Mục) nhận được Quà Tân Binh Châu Mục 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Châu Mục 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Xà Cơ Hồn (Đài) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Xà Cơ Hồn (Bài) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Xà Cơ Hồn (Sức) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 30 Vĩnh Viễn Khóa
Thảo Phạt Lệnh 10 15 Ngày Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 3 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Châu Mục 8 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 24 - Chư Hầu
 • Nhân vật đạt cấp 24 (Chư Hầu) nhận được Quà Tân Binh Chư Mục 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Chư Hầu 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Thủ (Cam) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Ngoa (Cam) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Đai (Cam) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thảo Phạt Lệnh 20 15 Ngày Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Chư Hầu 8 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Chư Hầu 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Điệp Vĩ Long Tinh (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 25 - Thế Tử
 • Nhân vật đạt cấp 25 (Thế Tử) nhận được Quà Tân Binh Thế Tử 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thế Tử 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Khải (Cam) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Liên (Cam) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Giới (Cam) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1
(Nguyên Liệu Nâng Cấp trang bị Hoàng Cân - Hoàng Kim) 
200 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
(Nguyên Liệu Nâng Cấp trang bị Hoàng Cân - Hoàng Kim)  
15 Vĩnh Viễn Khóa
Sách Phòng Cụ Sử Thi 18 Vĩnh Viễn Khóa
Thảo Phạt Lệnh 30 15 Ngày Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Thế Tử 8 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Thế Tử 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Túi Trang Bị Thần Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Củ Hành Siêu Nhân 1 60 ngày Khóa
300 Củ Khóa 1 07 Ngày Khóa
500 Củ Khóa 1 07 Ngày Khóa
700 Củ Khóa 1 07 Ngày Khóa
9999 Củ Khóa 1 07 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 26 - Vua
 • Nhân vật đạt cấp 26 (Vua) nhận được Quà Tân Binh Vua 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Vua 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Đổng Quân*Cuồng Nộ Giáp (Hoàng Kim) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Cuồng Nộ Thủ (Hoàng Kim) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Cuồng Nộ Chiến Ngoa (Hoàng Kim) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Cuồng Nộ Yêu Triền (Hoàng Kim) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Cuồng Nộ Liên (Hoàng Kim) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Cuồng Nộ Giới (Hoàng Kim) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thảo Phạt Lệnh 50 15 Ngày Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 3 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Vua 8 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Vua 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Càn Khôn Kim Tỉ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 27 - Hoàng Đế
 • Nhân vật đạt cấp 27 (Hoàng Đế) nhận được Quà Tân Binh Hoàng Đế 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Kim Băng Thần Thạch 1 Vĩnh Viễn Khóa
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Hoàng Đế 8 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 28 - Tiên Nhân
 • Nhân vật đạt cấp 28 (Tiên Nhân) nhận được Quà Tân Binh Tiên Nhân 8. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Tiên Nhân 8
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Sí Huyết*Phượng Vũ Giáp 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Huyết*Phượng Vũ Thủ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Huyết*Phượng Vũ Ngoa 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Huyết*Phượng Vũ Đai 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Huyết*Phượng Vũ Liên 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Huyết*Phượng Vũ Giới 1 Vĩnh Viễn Khóa
Kim Băng Thần Thạch 3 Vĩnh Viễn Khóa
Túi Chọn Quyển Đạo Cụ Vàng +12 (7 ngày) 3 07 Ngày Khóa


Kim Băng Thần Thạch, nguyện liệu cần thiết để ghép vũ khí Kim Băng


Củ Hành Siêu Nhân dùng để tham gia sự kiện hàng thán

Lưu ý

 • Ứng với mỗi cấp nhận thưởng chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.

Hình ảnh minh họa phần thưởng

  • BỘ TRANG BỊ ÁM KIM SÍ HUYẾT

   VŨ KHÍ KIM*BĂNG


   Kim*Dục Sương Kiếm

   Kim*Ngâm Long Song Hàn

   Kim*Băng Giám Kích

   Kim*Băng Tuyết Thán

   Kim*Hàn Ngọc Trảo 

   MA*NGŨ HÀNH VŨ

     

   HIÊN VIÊN*BẠCH LONG

   CHÍ TÔN MA TÊ


   PHỆ THẦN DỰC


   LÔIC CHÚ*CÀN KHÔN KIM TỈ

   VŨ KHÍ BĂNG TUYẾT

   BĂNG PHONG LONG TÍCH

   ĐIỆP VĨ LONG TINH

   HỎA*DUNG NHAM DỰC

   DỤC HỎA CUỒNG SƯ