Trang chủ

Tải game
Về trang đầu

CODE CỦ HÀNH LỆNH 9 - QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 200 TRIỆU VNĐ

TẶNG VŨ KHÍ ÁM KIM TINH VẪN SIÊU VIP

Tặng THÚ CƯỠI NỘ HỎA THIÊN SƯ VÀ CÁNH QUỶ MÃ THẤT TINH TRÁO

Tặng Bộ Trang Bị Sát Thương Ám Kim SÍ DIỆM CỰC HOT

ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ MỖI NGÀY, MỖI TUẦN VÀ MỖI KHI LÊN CẤP, THƯỞNG LIÊN TỤC TRONG 60 NGÀY

NGƯỜI CHƠI MỚI & CŨ ĐỀU ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG!

Tân Binh nhận thưởng khi lên cấp
Cấp 2 Cấp 4 Cấp 6 Cấp 8 Cấp 10 Cấp 12 Cấp 14 Cấp 16 Cấp 18
Cấp 20 Cấp 22 Cấp 23 Cấp 24 Cấp 25 Cấp 26 Cấp 27 Cấp 28 Cấp 29

Quà tặng mỗi ngày (Nhận Tân Binh Lệnh Bài)

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Ngày 9 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01)
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Ngày 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Hấp Dẫn Đơn-Lục 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thánh Móc Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Da Nhỏ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tân Binh Lệnh Bài 9 1 60 Ngày Khóa

Quà tặng hàng tuần (Thứ hai đến chủ nhật)

 • Mỗi tuần chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Mỗi Tuần 9 một lần duy nhất (có thể nhận trong khoảng từ thứ hai đến chủ nhật, làm mới lại sau 23h59' ngày Chủ Nhật hàng tuần, vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Mỗi Tuần 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 3 7 Ngày Khóa
Chìa Sao (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
Thảo Phạt Lệnh 3 15 Ngày Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Tím 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Khảm (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Hội viên VIP (7 ngày) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa

Quà tặng 3 ngày cuối tuần (Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

 • Trong 3 ngày cuối tuần, mỗi ngày chỉ có thể nhận Quà Tân Binh Cuối Tuần 9 một lần duy nhất (Vật phẩm: Khóa, số lượng: 01).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 9

1x Tăng Diệt Thủ Lĩn
h (1 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận thưởng từ Quà Tân Binh Cuối Tuần 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
50 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
100 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
200 Củ Khóa  1 7 Ngày Khóa
500 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
7777 Củ Khóa 1 7 Ngày Khóa
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 1 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 2 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh viễn Khóa

Phần thưởng Tân Binh thăng cấp

Phần thưởng thăng cấp 2 - Dân
 • Nhân vật đạt cấp 2 (Dân) nhận được Quà Tân Binh Dân 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Dân 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 5 Vĩnh Viễn Khóa
Kính Phóng To-Siêu 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (+10) (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (+10)(7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn(+10)(7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Dục Sương Kiếm (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Ngâm Long Song Hàn (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Băng Giám Kích (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Băng Tuyết Thán (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Hàn Ngọc Trảo (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Dục Hỏa Cuồng Sư (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Hỏa*Dung Nham Dực (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Đạp Vân (7 ngày) 1 07 Ngày Khóa
Củ Hành Dân 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 4 - Hương Hào
 • Nhân vật đạt cấp 4 (Hương Hào) nhận được Quà Tân Binh Hương Hào 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hương Hào 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chỉ Binh*Quái Tề Thiên (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Loa Nhỏ-Vàng (10 cái) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Hương Hào 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 6 - Môn Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 6 (Môn Tướng) nhận được Quà Tân Binh Môn Tướng 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Môn Tướng 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thiểm Diệu*Cân Đẩu Vân (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Giảm Chiến Bại 1 Vĩnh Viễn Khóa
Giảm Chạy Trốn 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Môn Tướng 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 8 - Phó Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 8 (Phó Tướng) nhận được Quà Tân Binh Phó Tướng 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Phó Tướng 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Quan Ấn Võ Tướng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đèn Khổng Minh*Tiệc Bàn Đào (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Hoa Tươi 30 Vĩnh Viễn Khóa
Trứng Gà 30 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Phó Tướng 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 10 - Đại Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 10 (Đại Tướng) nhận được Quà Tân Binh Đại Tướng 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Tướng 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Thẻ Vũ Khí 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Truyền Tống*Năm Khỉ May Mắn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Đại Tướng 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 12 - Đô Úy
 • Nhân vật đạt cấp 12 (Đô Úy) nhận được Quà Tân Binh Đô Úy 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đô Úy 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Thẻ Khảm (7 ngày) 5 7 Ngày Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Bong Bóng Khỉ Nhỏ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
Đá May Mắn 3 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Đô Úy 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 14 - Ngũ Quan Trung Lang Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 14 (Ngũ Quan Trung Lang Tướng) nhận được Quà Tân Binh Trung Lang 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Trung Lang 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Thiên Công Khải  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Địa Công Liên  1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công  1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 3 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Trung Lang 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 16 - Ngũ Hổ Thượng Tướng
 • Nhân vật đạt cấp 16 (Ngũ Hổ Thượng Tướng) nhận được Quà Tân Binh Thượng Tướng 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% Nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thượng Tướng 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chìa Sao (30 ngày) 3 30 Ngày Khóa
Củ Hành Thượng Tướng 9 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 01 món trong Quà Tân Binh Thượng Tướng 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mario 1 Vĩnh Viễn Khóa
Miku Tiểu Mỹ Nhân 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thủy Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hỏa Thần Miêu 1 Vĩnh Viễn Khóa
Lôi Công Miêu 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 18 - Đại Đô Đốc
 • Nhân vật đạt cấp 18 (Đại Đô Đốc) nhận được Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chìa Trăng (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
Đá May Mắn 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Đô Đốc 9 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 01 món trong Quà Tân Binh Đại Đô Đốc 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phá Phong (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Nhược Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Dạ Nha (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Điện Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 20 - Tam Quân Đại Nguyên Soái
 • Nhân vật đạt cấp 20 (Tam Quân Đại Nguyên Soái) nhận được Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Đại Nguyên Soái 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Thủ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Ngoa 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Đai 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Nguyên Soái 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 22 - Thứ Sử
 • Nhân vật đạt cấp 22 (Thứ Sử) nhận được Quà Tân Binh Thứ Sử 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thứ Sử 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Khải 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Liên 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Viêm Hỏa Giới 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Vĩnh Viễn  Khóa
Ngọc Thân Mật 30 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Thứ Sử 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 23 - Châu Mục
 • Nhân vật đạt cấp 23 (Châu Mục) nhận được Quà Tân Binh Châu Mục 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Châu Mục 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Xà Cơ Hồn (Đài) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Xà Cơ Hồn (Bài) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Xà Cơ Hồn (Sức) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Cam 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 2 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Châu Mục 9 1 60 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 24 - Chư Hầu
 • Nhân vật đạt cấp 24 (Chư Hầu) nhận được Quà Tân Binh Chư Mục 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Chư Hầu 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Vô Cụ Thủ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Vô Cụ Ngoa 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Vô Cụ Đai 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Chư Hầu 9 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Chư Hầu 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phệ Linh Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thần Mô*Đông Tây (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 25 - Thế Tử
 • Nhân vật đạt cấp 25 (Thế Tử) nhận được Quà Tân Binh Thế Tử 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Thế Tử 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hoàng Cân*Vô Cụ Khải 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Vô Cụ Liên 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hoàng Cân*Vô Cụ Giới 1 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Vàng 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Thế Tử 9 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món trong Quà Tân Binh Thế Tử 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Túi Trang Bị Thần Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Củ Hành Siêu Nhân 1 60 ngày Khóa
Binh*Minions (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phù*Kim Hà (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Biến*Liệt Diệm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đèn*Bong Bóng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chat*Sao Lam (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
9999 Củ Khóa 1 07 Ngày Khóa
Phần thưởng thăng cấp 26 - Vua
 • Nhân vật đạt cấp 26 (Vua) nhận được Quà Tân Binh Vua 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Vua 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phục Ma*Chấn Võ Khải 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phục Ma*Chấn Võ Thủ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phục Ma*Chấn Võ Ngoa 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phục Ma*Chấn Võ Đai 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phục Ma*Chấn Võ Liên 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phục Ma*Chấn Võ Giới 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Vua 9 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Vua 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Lôi Chú*Càn Khôn Kim Tỉ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 27 - Hoàng Đế
 • Nhân vật đạt cấp 27 (Hoàng Đế) nhận được Quà Tân Binh Hoàng Đế 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Kim Băng Thần Thạch 1 Vĩnh Viễn Khóa
Rương Tài Nguyên Quý Ám Kim (7 ngày) 5 Vĩnh Viễn Khóa
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Củ Hành Hoàng Đế 9 1 60 Ngày Khóa
Ngẫu nhiên nhận thưởng 1 món từ Quà Tân Binh Hoàng Đế 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Nhân*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
Phần thưởng thăng cấp 28 - Tiên Nhân
 • Nhân vật đạt cấp 28 (Tiên Nhân) nhận được Quà Tân Binh Tiên Nhân 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Tiên Nhân 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Sí Diệm*Viêm Long Giáp 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Diệm*Viêm Long Thủ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Diệm*Viêm Long Ngoa 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Diệm*Viêm Long Đai 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Diệm*Viêm Long Liên 1 Vĩnh Viễn Khóa
Sí Diệm*Viêm Long Chỉ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Kim Băng Thần Thạch 3 Vĩnh Viễn Khóa
Rương Tài Nguyên Quý Ám Kim (7 ngày) 10 7 Ngày Khóa
Túi tự chọn Quyển Đạo Cụ Ám Kim +12(7 ngày) 3 07 Ngày Khóa
Củ Hành Tiên Nhân 9 1 60 Ngày Khóa


Kim Băng Thần Thạch, nguyện liệu cần thiết để ghép vũ khí Kim Băng

Phần thưởng thăng cấp 29 - Ma Thần
 • Nhân vật đạt cấp 29 (Ma Thần) nhận được Quà Tân Binh Ma Thần 9. Nhận 01 lần duy nhất (thời hạn: 30 ngày, vật phẩm: Khóa).
100% nhận thưởng từ Quà Tân Binh Ma Thần 9
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Rương Chọn Vũ Khí Tinh Vẫn 3 Vĩnh Viễn Khóa
Rương Chọn Cánh Thú Ám Kim 1 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Rương Chọn Vũ Khí Tinh Vẫn có thể chọn 1 trong những vật phẩm sau
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1 Vĩnh Viễn Khóa
Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Khóa
Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 1 Vĩnh Viễn Khóa
Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 1 Vĩnh Viễn Khóa
Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 1 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Rương Chọn Cánh Thú Ám Kim có thể chọn 1 trong những vật phẩm sau
Tên Vật PhẩmHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Nộ Hỏa*Thiên Sư 1 Vĩnh Viễn Khóa
Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa

Lưu ý

 • Ứng với mỗi cấp nhận thưởng chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.

Hình ảnh minh họa phần thưởng


Tinh Vẫn*Đồ Long Đao

Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn

Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích

Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ

Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo

 

Nộ Hỏa*Thiên Sư

Quỷ Mã Thất Tinh Tráo
Bộ Trang Bị Sí Diệm*Viêm Long

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

Nhân*Ngũ Hành Vũ

Tử Viêm*U Phụng

Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

Hỏa Thần Miêu

Thủy Linh Miêu

Lôi Công Miêu