Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐÁNH BOSS DỤC HỎA PHƯỢNG HOÀNG

RƠI 8 DỤC HỎA TÀN QUYỂN, THƯỢNG CỔ HIỆU GIÁC, VÀNG

Đánh Boss Dục Hỏa Phượng Hoàng

- Boss mới: Dục Hỏa Phượng Hoàng.

- Đánh bại Boss Dục Hỏa Phượng Hoàng sẽ rơi ra: 8 Quyển Dục Hỏa Tàn Quyển ,  Vàng, Thượng Cổ Hiệu Giác.

   • Dục Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện ở đường giữa 1 lần duy nhất vào phút thứ 20 của trận đấu
   • Người chơi sử dụng Dục Hỏa Tàn Quyển để học lại một kỹ năng.
   • Mỗi Dục Hỏa  Tàn Quyển sẽ chứa đưng 1 kỹ năng.
   • Dục Hỏa Tàn Quyển có thể cho đồng đội.
   • Dục Hỏa Tàn Quyển có thời hạn sử dụng, nếu hết thời gian mà vẫn không có người sử dụng sẽ tự động biến mất.
   • Tướng mang Dục Hỏa Quyển bị giết chết, Dục Hỏa Tàn Quyển sẽ rơi ra, đối phương có thể nhặt và sử dụng
   • Tiêu diệt Dục Hỏa Phượng Hoàng có thể nhận được Thượng Cổ Hiệu Giác – rất có lợi trong các trận chiến phá căn cứ đối phương.
   • Thượng Cổ Hiệu Giác có thể nhận được từ hai nguồn: Tiêu diệt Dục Hỏa Phượng Hoàng và Bạch Hổ Thần Tướng.

Làm sao để thay đổi kỹ năng đã chọn khi đang thi đấu?

Cách 1: Dùng Dục Hỏa Tàn Quyển

- Dục Hỏa Tàn Quyển có được khi săn boss Dục Hỏa Phượng Hoàng.

- Phút thứ 20 của trận đấu, Dục Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện.

- Tiêu diệt được boss Dục Hỏa Phượng Hoàng sẽ nhận được 8 “Dục Hỏa Tàn Quyển”.

- Sử dụng Dục Hỏa Tàn Quyển có thể thay đổi 1 kỹ năng có trong tàn quyển.


Tấn Công Dục Hỏa Phượng Hoàng


Phần thưởng khi tiêu diệt Dục Hỏa Phượng Hoàng

Ghi chú:

- Dục Hỏa Tàn Quyển có thể vứt ra ngoài, khi tử vong cũng sẽ rớt ra.

- Nếu người chơi không học kỹ năng mới thì Dục Hỏa Tàn Quyển cũng không bị mất đi (chỉ mất đi khi hết thời gian).

- Dục Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện ở giữa bản đồ

- Dục Hỏa Phượng Hoàng chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong trận đấu.

Cách 2: Đánh quái ngẫu nhiên nhận Dục Hỏa Tàn Quyển

- Khi đánh quái thường, người chơi sẽ có xác suất nhận được “Dục Hỏa Tàn Quyển”.

- Trong Dục Hỏa Tàn Quyển sẽ có kỹ năng mới, dùng xong thay thế kỹ năng hiện tại.

Ghi chú:

- Người chơi có xếp hạng càng thấp trong trận đấu càng có xác suất nhận được Dục Hỏa Tàn Quyển cao.