Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CỦ HÀNH LOD 10vs10

KẾ THỪA BẢN ĐỒ QUAN ĐỘ 10VS10

Thời gian tham gia

  • Thời gian tham gia: Cả ngày.
  • Kênh thi đấu: Người chơi đăng nhập vào kênh Củ Hành LoD để thi đấu.

Củ Hành LoD 10vs10

  • Củ Hành LoD 10vs10 kế thừa bản đồ Quan Độ 10vs10.
  • Tiêu diệt căn cứ chính phe địch sẽ giành thắng lợi.
  • Tướng 2 phe đều có có 3 đường để chiến đấu.
  • Có thể Lật Thẻ Bài ngẫu nhiên nhận vật phẩm HOT hỗ trợ chiến đấu.
  • Boss Dục Hỏa Phượng Hoàng sẽ xuất hiện giữa bản đồ.

Lật Thẻ trong Củ Hành LoD 10vs10

  • Trong quá trình tham gia trận đánh, Tướng quân có thể nhận được các thẻ bài như: Thẻ bài Vận mệnh, Thẻ bài Địa Quỷ, Thẻ Bài Giấc Mộng, Thẻ Bài Thiên Mệnh.
  •  Thông qua mở thẻ bài Tướng Quân có thể nhận được các trang bị hữu ích cho mình.