Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Để các Tướng Quân tiện theo dõi thời gian và địa điểm diễn ra Đại Hội Lẩu Hành và các chương trình phát quà tặng, code Củ Hành Lệnh 3.0, Bổn soái ngay sau đây công bố lộ trình các Sứ Giả Phòng máy sẽ ghé thăm trên toàn quốc như bên dưới.

DANH SÁCH CÁC TỈNH THÀNH SẮP DIỄN RA ĐẠI HỘI LẨU HÀNH LẦN 1

Lộ trình phát quà tặng Củ Hành Lệnh 3.0 trên toàn quốc

Chú ý: Danh sách các tỉnh thành diễn ra sự kiện sẽ được cập nhật theo thời gian.

Các tỉnh đang đến

Thời gianSttTỉnh thànhHoạt động
Đợt 1: 23/04 - 29/04/2013
Đợt 2: 02/05 - 04/05/2013
1 Hà Nội Chơi 3Q miễn phí + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 05/05/2013
Đợt 1: 23/04 - 29/04/2013
Đợt 2: 02/05 - 04/05/2013
2 Đà Nẵng Chơi 3Q miễn phí + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 05/05/2013
Đợt 1: 23/04 - 29/04/2013
Đợt 2: 02/05 - 04/05/2013
3 Tp. Hồ Chí Minh Chơi 3Q miễn phí + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0

Các tỉnh đã đi qua

Thời gianSttTỉnh thànhHoạt động
14/04 - 19/04/2013 1 Hải Phòng Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 20/04/2013
2 Hải Dương Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 20/04/2013
3 Nam Định Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 20/04/2013
4 Thanh Hóa Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
15/04 - 17/04/2013 5 Đồng Tháp Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
15/04 - 19/04/2013 6 Quảng Nam Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
7 Quảng Ngãi Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
8 Hà Tây Chơi 3Q miễn phí + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
9 Hà Nam Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
10 Đồng Nai Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 20/04/2013
11 Lâm Đồng Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
12 Đaklak Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 20/04/2013
16/04 - 19/04/2013 13 Cần Thơ Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 20/04/2013
17/04 - 19/04/2013 14 Kiên Giang Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
18/04 - 19/04/2013 15 Vĩnh Long Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0
Thời gianSttTỉnh thànhHoạt động
09/04 - 11/04/2013 1 Tiền Giang Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
09/04 - 12/04/2013 2 Bình Định Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
3 Huế Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
4 Bắc Ninh Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
5 Bắc Giang Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
6 Vĩnh Phúc Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
7 Phú Thọ Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
8 Thái Bình Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
9 Ninh Bình Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
09/04 - 13/04/2013 10 Hưng Yên Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
11 An Giang Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
12 Bình Thuận Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
13 Tây Ninh Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
14 Vũng Tàu Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 14/04/2013
15 Khánh Hòa Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
Đại Hội Lẩu Hành - offline lần 1 ngày 14/04/2013
09/04 - 14/04/2013 16 Bình Dương Sứ giả ghé thăm + tặng code Củ Hành Lệnh 3.0
12/04 - 14/04/2013 17 Bến tre Sứ giả ghé thăm + Nhận code Củ Hành Lệnh 3.0