Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH TRUNG THU ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/09/2015
 • Kết thúc: 23:59 ngày 29/10/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bánh Trung Thu Đặc Biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Khuôn Bánh Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Trung Thu Đặc Biệt và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Lồng Đèn Tròn
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt  nhận được Quà 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lồng Đèn Tròn*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thái Lân Thần Thú (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tam Giác Dực Tinh Chế (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt + 1 Lồng Đèn Tròn nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Trung Thu Đặc Biệt 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lồng Đèn Ông Sao*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lãng Mạn (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)