Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ua Top Quân Đoàn Quốc Gia" mang đến cho các Tướng Quân các phần thưởng như sau:

PHẦN THƯỞNG HÀNG TUẦN

TOP tuần 1 [Từ 24/12 đến 30/12/2012]

Các Quân Đoàn đứng Top 3 mỗi quốc gia có danh vọng cao nhất trên bảng xếp hạng vào thời điểm cuối cùng ngày 30/12/2012, sẽ nhận được phần thưởng:

Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 8.000 Xu 3
2 Giải Nhì 6.000 Xu 3
3 Giải Ba 4.000 Xu 3

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

TOP tuần 2 [Từ 31/12 đến 06/01/2013]

Các Quân Đoàn đứng Top 3 mỗi quốc gia có danh vọng cao nhất trên bảng xếp hạng vào thời điểm cuối cùng ngày 06/01/2013, sẽ nhận được phần thưởng:

Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 10.000 Xu 3
2 Giải Nhì 8.000 Xu 3
3 Giải Ba 6.000 Xu 3

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

TOP tuần 3 [Từ 07/01 đến 13/01/2013]

Các Quân Đoàn đứng Top 3 mỗi quốc gia có danh vọng cao nhất trên bảng xếp hạng vào thời điểm cuối cùng ngày 13/01/2013, sẽ nhận được phần thưởng:

Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 12.000 Xu 3
2 Giải Nhì 10.000 Xu 3
3 Giải Ba 8.000 Xu 3

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

PHẦN THƯỞNG CHUNG CUỘC [Tuần 4: Từ 14/01 đến 20/01/2013]

PHẦN THƯỞNG TIỀN MẶT
Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 3.000.000 VNĐ 3
2 Giải Nhì 2.000.000 VNĐ 3
3 Giải Ba 1.000.000 VNĐ 3
PHẦN THƯỞNG TIỀN XU
Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 14.000 Xu 3
2 Giải Nhì 12.000 Xu 3
3 Giải Ba 10.000 Xu 3

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

PHẦN THƯỞNG VINH DANH

Đặc biệt, các Quân Đoàn đứng hạng nhất, nhì và ba Top chung cuộc (tuần 4) sẽ được vinh danh trên các kênh máy chủ.

  • Quân Đoàn Hạng Nhất: Tên Quân đoàn hạng 1 của mỗi Quốc Gia sẽ được Vinh Danh trên các kênh 2, 3, 4 .
  • Đặc biệt: Đoàn Trưởng quân đoàn hạng nhất mỗi quốc gia được phép chọn 1 Tướng có trong game Củ Hành để ra mắt trong lần cập nhật tiếp theo.

Các Tướng có trong game Củ Hành