Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Chúc mừng các Quân Đoàn bên dưới đã đứng đầu trong Top 20:

Hạng Quân Đoàn Quân Đoàn Trưởng Phong độ hiện tại
1 D.O.T.A Tuyệt-Sát
2 æ¶N•¹­®† ¢¶—¶¥m¤­®
3 »•†£ØngHổMôn†•«™ »•†¶KÏếnßăng†•«™
4 MaTộc DauGau
5 SaiGon TSBM.personal
6 ÓcNóc Sarunruk
7 Hero July
8 AOE_PhanThiết AOE_PhanThiết
9 Bá.Đạo [B.Ð]-DungLong
10 HuynhĐệ SuperStorm 
11 GiáRai GR_TruyềnThuyết
12 s2Family s2MiniKey
13 VIP. Asuna
14 DarkDream StuarLitte
15 {Phoenix} Ursa
16 æ—»†x.äñ¶«hë—« ....Thinh....
17 QD…CủHành LữMông
18 zRoYalz SCVG.TheRevenge
19 HuyềnThoại Louis 
20 Family AMaCoTo