Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ua Top Quân Đoàn" bao gồm các phần thưởng như sau:

PHẦN THƯỞNG CHUNG CUỘC [Tuần 4: Từ 10/12 đến 16/12/2012]

PHẦN THƯỞNG TIỀN MẶT
Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 6.000.000 VNĐ 1
2 Giải Nhì 4.000.000 VNĐ 1
3 Giải Ba 3.000.000 VNĐ 1
4 Giải Tư 2.000.000 VNĐ 1
5 Giải Năm 1.000.000 VNĐ 1
PHẦN THƯỞNG TIỀN XU
Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 30.000 Xu 1
2 Giải Nhì 25.000 Xu 1
3 Giải Ba 20.000 Xu 1
4 Giải Tư 15.000 Xu 1
5 Giải Năm 14.000 Xu 1
6 Hạng 6 đến hạng 10 14.000 Xu 5
7 Hạng 11 đến 20 10.000 Xu 10

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

PHẦN THƯỞNG VINH DANH

Đặc biệt, các Quân Đoàn đứng hạng nhất, nhì và ba Top chung cuộc (tuần 4) sẽ được vinh danh trên các kênh máy chủ tương ứng.

  • Quân Đoàn Hạng Nhất: Được vinh danh tên Quân Đoàn và danh tính Quân Đoàn Trưởng tại kênh 1.
  • Quân Đoàn Hạng Nhì: Được vinh danh tên Quân Đoàn và danh tính Quân Đoàn Trưởng tại kênh 2.
  • Quân Đoàn Hạng Ba: Được vinh danh tên Quân Đoàn và danh tính Quân Đoàn Trưởng tại kênh 3.

PHẦN THƯỞNG HẰNG TUẦN

TOP tuần 1 [Từ 19/11 đến 25/11/2012]

Các Quân Đoàn đứng Top trên bảng xếp hạng vào thời điểm cuối cùng ngày 25/11/2012, sẽ nhận được phần thưởng:

Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 15.000 Xu 1
2 Giải Nhì 12.000 Xu 1
3 Giải Ba 9.000 Xu 1
4 Từ hạng 4 - hạng 10 5.000 Xu 7
5 Khuyến khích (Từ Hạng 11 -hạng 20) 3.000 Xu 10

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

TOP tuần 2 [Từ 26/11 đến 02/12/2012]

Các Quân Đoàn đứng Top trên bảng xếp hạng vào thời điểm cuối cùng ngày 02/12/2012, sẽ nhận được phần thưởng:

Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 18.000 Xu 1
2 Giải Nhì 15.000 Xu 1
3 Giải Ba 12.000 Xu 1
4 Từ hạng 4 - hạng 10 9.000 Xu 7
5 Khuyến khích (Từ Hạng 11 -hạng 20) 5.000 Xu 10

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.

TOP tuần 3 [Từ 03/12 đến 09/12/2012]

Các Quân Đoàn đứng Top trên bảng xếp hạng vào thời điểm cuối cùng ngày 09/12/2012, sẽ nhận được phần thưởng:

Stt Giải Phần thưởng Số lượng
1 Giải Nhất 25.000 Xu 1
2 Giải Nhì 20.000 Xu 1
3 Giải Ba 15.000 Xu 1
4 Từ hạng 4 - hạng 10 12.000 Xu 7
5 Khuyến khích (Từ Hạng 11 -hạng 20) 8.000 Xu 10

Lưu ý: Phần thưởng Xu sẽ được chuyển vào tài khoản của Quân Đoàn Trưởng.