Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Tham gia giải đấu Quân Đoàn Tranh Bá 4, các Quân Đoàn đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt và vật phẩm, trang bị trong game cực VIP.

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG SIÊU CẤP - QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 4

Siêu Cấp - Giải thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 4

Siêu Cấp - Phần thưởng tiền mặt
Siêu Cấp - Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 4
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 10.000.000VNĐ
Hạng nhì 8.000.000VNĐ
Hạng 3 6.000.000VNĐ
Hạng 4 đến Hạng 8 2.000.000VNĐ
Siêu Cấp - Phần thưởng tiền Củ Ingame
Siêu Cấp - Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 4
Thứ hạng Quân ĐoànGiải thưởng Quân Đoàn
Hạng nhất 100.000Củ
Hạng nhì 80.000Củ
Hạng 3 60.000Củ
Hạng 4 đến Hạng 8 20.000Củ
Siêu Cấp - Phần thưởng quà lưu niệm Củ Hành Ngựa
Siêu Cấp - Phần thưởng Quân Đoàn Tranh Bá 4
Thứ hạng Quân ĐoànQuà Lưu Niệm
Hạng nhất 15 Củ Hành Ngựa/Đội
Hạng nhì 15 Củ Hành Ngựa/Đội
Hạng 3 15 Củ Hành Ngựa/Đội
Hạng 4 đến Hạng 8 15 Củ Hành Ngựa/Đội

Củ Hành Ngựa

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. 

- Phần thưởng Củ sẽ được phát thưởng đều cho 10 thành viên chính thức của Quân Đoàn đạt giải.

- Phần thưởng tiền mặt sẽ được trao cho Quân Đoàn Trưởng sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc giải đấu.

Siêu Cấp - Giải thưởng vật phẩm Ingame

Hạng Nhất

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Siêu Cấp - Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 4
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (vĩnh viễn)   01 Vật phẩm không khóa 
2 Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh Viễn)   01 Vật phẩm không khóa 
3 Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh Viễn)   01 Vật phẩm không khóa 
4 Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh Viễn)   01 Vật phẩm không khóa 
5 Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh Viễn)   01 Vật phẩm không khóa 
6 Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh Viễn)   01 Vật phẩm không khóa 
7 Viêm Phách Thú Cưỡi   01  Vật phẩm không khóa 
8 Mộng Long Ngọc Tỷ   01 Vật phẩm không khóa  
9 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến   01  Vật phẩm không khóa 
10 Lôi Chú*Kim Quang Lân   01 Vật phẩm không khóa  
11 Lôi Chú*Kim Quang Thạch   01  Vật phẩm không khóa 
12 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm   01 Vật phẩm không khóa  
13 Lôi Chú*Kim Quang Trượng   01  Vật phẩm không khóa 
14 Quân Sư Củ Hành (Vĩnh Viễn) 05   Vật phẩm không khóa 
15 Vô Địch Thiên Hạ (Bài) 15 Vật phẩm  khóa, hạn dùng: 90 ngày.
16 Vô Địch Thiên Hạ (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
17 Vô Địch Thiên Hạ (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhất Quân Đoàn Tranh Bá 4
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +100% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Nhì

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 4
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ   01 Vật phẩm không khóa 
2 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến   Chọn 3 trong 5 món trang bị Lội Chú Vật phẩm không khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Lân    Vật phẩm không khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Thạch   Vật phẩm không khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm    Vật phẩm không khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Trượng   Vật phẩm không khóa 
7 Quân Sư Củ Hành (Vĩnh Viễn) 05 Không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
8 Đệ Nhị Thiên Hạ (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
9 Đệ Nhị Thiên Hạ (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
10 Đệ Nhị Thiên Hạ (Sức) 15 Vật phẩmkhóa, hạn dùng: 90 ngày.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Nhì Quân Đoàn Tranh Bá 3
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +50% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
5 Tăng Rớt Bảo +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng Ba

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 4
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Túi Trang Bị Đổng Quân   01 Vật phẩm không khóa  
2 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến   Chọn 1 trong 5 món trang bị Lôi Chú Vật phẩm không khóa 
3 Lôi Chú*Kim Quang Lân    Vật phẩm không khóa 
4 Lôi Chú*Kim Quang Thạch   Vật phẩm không khóa 
5 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm    Vật phẩm không khóa 
6 Lôi Chú*Kim Quang Trượng    Vật phẩm không khóa 
3 Quân Sư Củ Hành (Vĩnh Viễn) 03 Không khóa, hạn dùng: vĩnh viễn
4 Đệ Tam Thiên Hạ (Bài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
5 Đệ Tam Thiên Hạ (Đài) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng: 90 ngày.
6 Đệ Tam Thiên Hạ (Sức) 15 Vật phẩm khóa, hạn dùng:90 ngày.

- Phần thưởng (tăng buff) dành cho toàn Quân Đoàn:

Phần thưởng Hạng Ba Quân Đoàn Tranh Bá 4
SttHỗ trợHiệu quảGhi chú
1 Tăng Tích Lũy +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
2 Tăng Kinh Nghiệm +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
3 Tăng Quân Lương +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
4 Tăng Binh Sĩ +20% Áp dụng cho toàn Quân Đoàn trong 30 ngày.
Hạng 4 đến hạng 8

- Phần thưởng dành cho các thành viên tham gia thi đấu:

Phần thưởng giải khuyến khích Quân Đoàn Tranh Bá 4
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngGhi chú
1 Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 15 Vật phẩm không khóa
2 Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 15 Vật phẩm không khóa

Lưu ý:

- Các Quân Đoàn Trưởng, thành viên Quân Đoàn khi đăng ký tham gia giải đấu cần cập nhật thông tin cá nhân chính xác để Ban Tổ Chức tiện trao giải.

- Quân Đoàn Trưởng sẽ là người đại diện và chịu mọi trách nhiệm trước Ban Tổ Chức. Giải thưởng cũng sẽ được trao cho các Quân Đoàn Trưởng.

Hình ảnh phần thưởng Ingame

- Ngoài phần thưởng tiền mặt, các Quân Đoàn đạt giải còn nhận được phần thưởng InGame.

Thần Hoàng*Nhẫn Phác Ngọc Thần (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Đai (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Hộ Phù (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Thủ (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Tiên Lữ (Vĩnh Viễn)

Thần Hoàng*Phác Ngọc Thần Khải (Vĩnh Viễn)

Thú cưỡi Viêm Phách

Pet Quân Sư Củ Hành

Thông số Pet Quân Sư Củ Hành

Thông số Mộng Long Ngọc Tỷ

Túi Trang Bị Bạch Hổ

Túi Trang Bị Đổng Quân

Phần thưởng bên trong Thẻ Kho Báu Tử Hoàng

Phần thưởng bên trong Thẻ Kho Báu Yêu Hồ

Thiên Hạ Vô Địch (Đài, Bài, Sức)

Thiên Hạ Đệ Nhị (Đài, Bài, Sức)

Thiên Hạ Đệ Tam (Đài, Bài, Sức)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến

Lôi Chú*Kim Quang Lân

Lôi Chú*Kim Quang Thạch

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm

Lôi Chú*Kim Quang Trượng