Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

KẾT QUẢ BẢNG CAO CẤP QUÂN ĐOÀN TRANH BÁ 4

Cao Cấp - Quân Đoàn Tranh Bá 4
Thứ hạng Quân ĐoànQuân Đoàn
Hạng nhất Tàn Sát
Hạng nhì Trường Sa Việt Nam
Hạng ba UnderWorld
Hạng nhì LightStar.Gaming
Hạng 5 - 8 Oops!
Sai_gon_8_pro
FA
Cuồng Vũ